Prikbord voor berichten

  • Ouders kunnen op het prikbord berichten, documenten of linken ontvangen die zijn gericht tot de ouders van één, meerdere of alle klassen.