Klasagenda

  • Beslis als school zelf hoe de klasagenda wordt opgedeeld: per dag, voormiddag en namiddag of per korter tijdsinterval. Je kan de klasagenda als activiteitenkalender beschouwen en de activiteiten hierin plaatsen. Maar het kan ook gedetailleerder waarbij de leraar de lesonderwerpen, taken, toetsen en aandachtspunten ingeeft die de ouders dan kunnen opvolgen op de Schoolware voor ouders. Zowel directie, secretariaat als leraars kunnen de agenda invullen, dat beslis je zelf als school. Samen met de school wordt er naar een optimale invulling gezocht, gebaseerd op de noden en wensen van de school.