Laatste wijzigingen

Update 6.6.0

Nieuwigheden

 • Persona
  Voor het melden van de personeelsgegevens worden vanaf 22/04/2024 de RL’s 5, 6, 7, 9, 14 en 15 niet meer aanvaard bij Edison. Vanaf 30/04/2024 moeten deze gegevens via een andere dienst, nl. Persona, gemeld worden.
  In Overzicht van de wijzigingen in Wisa voor Persona kan u een uitgebreide uitleg over deze nieuwe werkwijze terugvinden.

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • Struc Instellingen Persona configuratie
 • PS nieuwe persona melding
 • PS Steekkaart Persona
 • PS Persona Overzicht instellingen
 • PS Persona versturen meldingen per instelling
 • PS Persona versturen meldingen per instellingsgroep
 • PS Persona versturen meldingen per scholengemeenschap
 • PS Persona Overzicht meldingen per instelling
 • PS Persona Overzicht meldingen per instellingsgroep
 • PS Persona Overzicht meldingen per scholengemeenschap

VWO

 • VWO – Cursisten – Inschrijfmomenten – Betalingen
  Er is een extra veld Coda verwerkt door toegevoegd waarin de gebruiker wordt bijgehouden die het Coda-bestand verwerkt heeft.

Update 6.5.3

 • Deze versie 6.5.3 is een beveiligingsupdate om mogelijke kwetsbaarheden in de beveiliging op te vangen.
 •  

Update 6.5.2

Facturatie

 • Facturatie – Afdruk – Fiscaal attest opvang
  Het probleem bij het afdrukken van de fiscale attesten en het aanmaken van het Belcotaxbestand voor leerlingen met negatieve leveringen is opgelost.
  Er wordt gecontroleerd dat het Belcotaxbestand een xml-extensie heeft.

Personeel

 • Personeel – Steekkaart – Opdrachten
  Voor de ambten 324 (beleidsondersteuner ba) en 325 (beleidsondersteuner ma) kunnen opdrachten aangemaakt worden met OOM-Code 41 (omzetting niet-vacante uren en lestijden).
 • Personeel – Hulpschermen – Uurverdeling Basisonderwijs – Uurverdeling
  In de controle van de omkadering is het probleem van het schooljaar opgelost.
  Op de afdruk worden de uren dienstonderbreking ook correct getoond als er nog geen vervanger is ingegeven.
  Bij de afdruk van de kleuters zijn de Uren kinderverzorging uit het totaal aantal lesuren gehaald.

Extra

 • Extra – Officiële tabellen – Import officiële tabellen ministerie
  Er wordt terug nagekeken of de gegevens van een instelling mogen overschreven worden bij de import van de officiële schooltabel. De keuze om de import niet te laten uitvoeren kan je in de fiche van de instelling ingeven (Schoolstructuur – Instellingen – Fiche).