Update 6.7.1

Leerlingen

 • Leerlingen – Steekkaarten – Loopbaan
  Voor leerlingen die nog geen loopbaan hebben, kan manueel (zonder foutmelding) een nieuwe loopbaan toegevoegd worden.
 • Leerlingen – Steekkaarten – Loopbaan – Studiebewijzen
  De nodige beroeps- en deelkwalificaties kunnen geselecteerd worden en bij een Bewijs van Competenties kunnen de competenties terug aangepast worden. Dit is ook aangepast in het scherm Leerlingen – Hulpschermen – Evaluatie – Deliberatie klassenraad.

Personeel

 • Personeel – Steekkaarten – Dienstonderbrekingen
  De RL-berichten aangemaakt voor een verlenging of een annulatie van een dienstonderbreking krijgen terug een correcte status X. Deze RL-berichten kunnen dus zonder problemen in een zendingsbestand opgenomen worden.
 • Personeel – Steekkaarten – Edison RL berichten – Nieuwe RL
  Afhankelijk van de ingestelde voorkeuren kwam er soms een foutmelding bij het voorbereiden van een RL. Dit probleem is opgelost.

Web Rapporten

 • Web Rapporten – Afdruk rapporten – Per klasgroep
  De acties Export naar PDF en Export naar kast kunnen tegelijkertijd uitgevoerd worden.

VWO

 • VWO – Cursisten – Studiebewijzen
  De deelcertificaatsupplementen kunnen nu ook vanuit dit scherm afgedrukt worden.
 • VWO – Hulpschermen – Controle administratieve taken
  Er is een extra administratieve controle toegevoegd: Cursisten zonder goedkeuring evaluatie

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp