Update 6.7.0

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen

 • PS Edison overzicht entiteiten
 • PS Edison Overzicht RL documenten per entiteit
 • PS Schoollistings overzicht instellingen
 • PS Overzicht schoollisting per instelling
 • PS Steekkaart Contactpersoon voor VWO klassen
 • Extra Off tabellen studiebewijs combinaties
 • Office365: Domein switch

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur
  De stempel en het logo van een scholengemeenschap, een inrichtende macht en een vestigingsplaats van een instelling kunnen in de databank weggeschreven worden. De gebruikers moet deze gegevens dan niet meer op hun pc/netwerk bewaren.
 • Schoolstructuur – Organisatie en studieaanbod – Vrije instellingsgroepen
  Er kan aangeduid worden of de instellingsgroep kan gebruikt worden in de Power BI tool Insights.
 • Schoolstructuur – Keuzelijsten – Studiebewijzen – Studiebewijzen
  Het nieuwe studiebewijs Certificaat van een 7e leerjaar (Discimuscode = 172) kan toegevoegd worden.
 • Schoolstructuur – Keuzelijsten – Studiebewijzen – Standaard clausuleringen
  De standaard clausulering voor het 1ste leerjaar van de 3de graad is aangepast van 5TSO naar 5TSOKSO (dubbele finaliteit – tso, kso).
 • Schoolstructuur – Hulpschermen – Export gegevens uit API
  Bij een rechtstreekse export naar een xls-bestand (Schrijven in bestand en Exporteren) wordt een datumveld correct overgenomen.
 • Schoolstructuur – Patrimonium – Campussen
  Het e-mailadres en de website kunnen bij de campus ingevuld worden.
  Er kan aangeduid worden of de campus kan gebruikt worden in de Power BI tool Insights.

Leerlingen

 • Leerlingen – Steekkaarten – Hoofd – Gebruikers
  De Rol van de gebruiker kan ook aangepast worden.
 • Leerlingen – Steekkaarten – Loopbaan
  Voor de internen waarvoor een afsprakenkader en ondersteuningsplan werd opgemaakt tussen de ondersteunende diensten vanuit Welzijn en het internaat moet bij de de historiekelementen het Afsprakenkader en ondersteuningsplan aangeduid worden.
  De Rondtrekkende bevolking wordt voor internen vanaf nu geïnterpreteerd als Ambulant beroep.
 • Leerlingen – Steekkaarten – Loopbaan – Studiebewijzen
  Voor het duaal studiebewijs Bewijs van competenties (Discimus code 951) kunnen de competenties toegekend worden op basis van de administratieve groep van de loopbaan.
 • Leerlingen – Hulpschermen – Evaluatie – Deliberatie klassenraad
  Via de nieuwe knop Toon mogelijke combinaties worden alle mogelijke studiebewijscombinaties getoond voor de administratieve groep waarvoor je een studiebewijs wil toekennen. Deze knop kan ook gebruikt worden in het scherm Leerlingen – Steekkaarten – Loopbaan – Studiebewijzen.
  Bij C-attesten voor leerlingen van 2de lj 2de gr arbeidsfinaliteit duaal is het vanaf nu mogelijk om een clausulering in te voeren.
  Het is nu mogelijk om de contexten in te vullen waarin een leerling een bewijs van beroepskwalificatie heeft behaald.
 • Leerlingen – Edison – Onderwijs aan huis
  Er wordt niet meer gecontroleerd op de geboortedatum van de leerling.
 • Leerlingen – Discimus – Geweigerde inschrijvingen
  Weigeringen die aangemaakt worden in een virtuele school worden ook gemeld bij Discimus. Voor deze weigeringen zal ook een vestigingsplaats moeten ingevuld worden.
 • Leerlingen – Inschrijvingsregister – Leerlingen in registers – Leerling details
  De motivatie Negatieve screening bij duaal leren voor het weigeren van een leerling kan nu ook geselecteerd worden. Dit is beschikbaar in de inschrijfwizard en bij uitschrijvingen (leerlingfiche en leerlingfiche inschrijvingsregister).

Facturatie

 • Facturatie – Afdruk – Aanmaningen
  In het resultatenscherm worden ook de mailadressen van de ouders getoond.
  Bij het mailen van de aanmaningen wordt ook het adres van de ouder gecontroleerd zodat de juiste bijlage naar elke ouder verstuurd wordt.
 • Facturatie – Afdruk – Fiscaal attest opvang
  De fiscale attesten kunnen via mail verstuurd worden.
 • Facturatie – Extra – Export andere – Export Cevi facturen gedetailleerd
  Je kan kiezen om in het exportbestand de fiscale lastendrager van de leerling op te nemen als debiteur.
  Het is mogelijk om de documenten die opgenomen moeten worden in het exportbestand te selecteren.
  In het exportbestand wordt ook de tag <pdfDocument_naam> opgevuld met Naam_Voornaam_Documentnummer.pdf.

Personeel

 • Personeel – Steekkaarten – Dienstonderbrekingen
  Een omstandigheidsverlof kan ook als een halve dag verlof geregistreerd worden.
  In het overzicht van de dienstonderbrekingen is de kolom Halve dag verlof toegevoegd.
 • Personeel – Steekkaarten – Edison RL berichten
  Een RL bericht dat opgenomen is in een zendingsbestand maar nog niet verstuurd is, krijgt nu een nieuwe status Z (Zendingsbestand). Als het zendingsbestand van deze RL verstuurd is, krijgt de RL de status V (Verzonden).
 • Personeel – Hulpschermen – Vormingen en opleidingen – Overzicht
  Ook de vormingen die gevolgd worden in de maanden juli en augustus worden opgehaald.
 • Personeel – Hulpschermen – Uurverdeling Basisonderwijs
  In het tabblad Afdruk is er een knop Afdruk vernieuwen voorzien. Als je een aantal gegevens aanpast via omkadering basisonderwijs in de Schoolstructuur, kan je de getallen bij de afdruk vernieuwen en moet je het scherm niet eerst afsluiten.
  Bij het invoegen van een nieuwe lijn, worden al een aantal velden standaard ingevuld.
  Enkel de ambten voor het basisonderwijs kunnen in dit scherm gebruikt worden.
  Bij het invullen van TBSOB uren bij een vaste benoeming worden ook de uren van de opdracht gecontroleerd.
  De sortering van de afdruk is aangepast. in de afdruk punten worden de TBSOB uren en punten nu correct weergegeven.
  Bij de dienstonderbrekingen is de periode van het schooljaar verlengd tot 31 augustus.
 • Personeel – Edison – Overzicht RL berichten per entiteit
  Dit is een nieuw scherm met een overzicht van de RL berichten van de instellingen die behoren tot een gekozen entiteit.
 • Personeel – Edison – Nieuwe RL aanmaken
  De foutmelding Ongeldig RL Type (sinds versie 6.6.2) bij het aanmaken van een nieuwe RL is opgelost.
  Bij het aanmaken van een RL 1 voor een opdracht met OOM 27 (Vacant omwille van dienstonderbreking titularis) wordt er gecontroleerd of er wel een dienstonderbreking bestaat voor het personeelslid.
 • Personeel – Schoollisting – Import listing
  De schoollisting kan na het toevoegen van het veld RSZWG terug zonder problemen ingelezen worden.
 • Personeel – Schoollisting – Overzicht listings per instelling
  Dit is een nieuw scherm om enkel de listings te kunnen bekijken van 1 instelling. De beheerder van de databank zal een filter moeten aanmaken en aan de gebruikers de nodige rechten moeten geven.

Web Rapporten

 • Web Rapporten – Afdruk rapporten – Per klasgroep
  Het scherm is herwerkt zodat alle klasgroepen van een entiteit/instellingsgroep worden opgehaald om de rapporten af te drukken.
  Er kunnen meerdere acties (Afdrukken, Export naar PDF bestanden,…) tegelijkertijd geselecteerd worden.

Extra

 • Extra – Onderhoud server – Onderhoud dubbele leerlingen
  De EID-kaart van de dubbele leerling blijft ook behouden.
 • Extra – Systeemgegevens – Formulieren – Fiche
  Het is mogelijk om een parameter toe te voegen met een verwijzing naar een Campus of naar een Scholengemeenschap.

VWO

 • Schoolstructuur – VWO – Klassen
  Je kan aanduiden of de klas mag gesynchroniseerd worden met Quickstage.
 • VWO – Cursisten – Inschrijfmomenten
  De controle meervoudige inschrijvingen is aangepast voor NT2 testen.
 • VWO – Cursisten – Inschrijfmomenten – Betalingen
  Het veld Coda verwerkt door is toegevoegd aan het overzicht.
 • VWO – Cursisten – Loopbanen
  Het evaluatieresultaat wordt enkel naar Davinci gestuurd als Goedkeuring evaluatiecommissie aanstaat in de loopbaan.
 • VWO – Cursisten – Plaatsingen
  Het overzicht van de plaatsingen in Davinci is aangevuld met evaluatieresultaten van NT2tests.
 • VWO – Hulpschermen – Klassikaal – Afdrukken maken
  Bij de export naar PDF is er nu de keuzemogelijkheid om de imv/klas benaming op te nemen in de bestandsnaam.
 • VWO – Hulpschermen – Financieel – Terugbetalingen
  Er is een extra veld Coda verwerkt door voorzien om de gebruiker op te volgen die het coda bestand verwerkt heeft.
  Ontvangen Op en Ontvangen Door worden niet meer gewijzigd na het aanmaken van een  coda bestand.
  De lijst van de betaalwijzen wordt gefilterd op de geldigheidsdatum.

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp