Update 6.6.2

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • PS Steekkaart Contactpersoon voor VWO klassen

Leerlingen

 • Leerlingen – Discimus – Geweigerde inschrijvingen
  Het probleem van de verkeerde wachtrijplaats is opgelost. Om de reeds aangemaakte wachtrijplaatsen correct bij Discimus te krijgen moet je de volgende stappen uitvoeren:
  – Klik op de knop (Her)maak registers in het scherm Inschrijvingsregister – Registers om het nummer automatisch bij te werken.
  – Via het scherm Discimus – Synchronisatie moet je bij de controle van de Weigeringen, Toon enkel fouten uitvinken, de gegevens Ophalen, en alles Opnieuw versturen.

Persona

 • Schoolstructuur – Instellingen – Persona configuratie
  Je kan instellen om de Persona-meldingen in tweevoud af te drukken.
 • Personeel – Edison – Nieuwe RL aanmaken
  Je kan geen RL meer aanmaken voor de gegevens die via Persona moeten gemeld worden.

VWO

 • Schoolstructuur – VWO – Klassen – Modulevarianten – Lessen
  De lesgever wordt nu ingevuld via een drop-down box.
  Bij het toevoegen van de lessen uit de kalender worden, als er nog geen lesmomenten zijn, de lesgever en de lesplaats overgenomen uit de ingerichte modulevariant en wordt het standaardlokaal van de klas voorgesteld.
  De actie Lessen wijzigen is aangepast naar Lessen wijzigen/verwijderen.
 • Schoolstructuur – VWO – Klassen – Lessen
  Bij het toevoegen van de lessen uit de kalender worden, als er nog geen lesmomenten zijn, de lesgever en de lesplaats overgenomen uit de ingerichte modulevariant en wordt het standaardlokaal van de klas voorgesteld.
 • VWO – Cursisten – Inschrijfmomenten
  Voor de maximumfactuur is het plafond vervangende opleidingen hersteld na een vorige aanpassing voor geletterdheidsmodules.
  De begindatum van de ingerichte modulevariant wordt nu gebruikt als startdatum om het plafond te bepalen.
  Bij overschrijding van het plafond van de diplomagerichte beroepsopleidingen krijg je een  plafondverlaging voor inschrijving in de geletterdheidsmodules.
 • VWO – Hulpschermen – Inschrijfwizard
  Voor de tarieven vierde inschrijving (60 en 62) geldt geen maximumfactuur. Deze modules worden niet meegenomen in de berekening. Ze worden ook niet meegenomen in de berekening voor de geletterdheidsmodules.
  Voor de maximumfactuur worden de vervangende opleidingen in NT2RG1 Lezen en Schrijven voor Andersgealfabetiseerden nu ook opgenomen.
  Bij korting plafond wordt de betaalreferentie altijd getoond.
  De foutmelding bij het raadplegen van de tariefsuggestie (wanneer de inschrijving verwerkt wordt vanuit de wachtlijst) is opgelost.
 • VWO – Hulpschermen – Afdrukken maken per ingerichte opleidingsvariant
  Bij de export naar PDF kan je kiezen of de imv/klas benaming mee in de bestandsnaam moet komen.
 • VWO – Hulpschermen – Financieel – Terugbetalingen
  Het is nu mogelijk om meerdere betaalwijzen samen te verwerken.

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp