Update 6.5.2

Facturatie

 • Facturatie – Afdruk – Fiscaal attest opvang
  Het probleem bij het afdrukken van de fiscale attesten en het aanmaken van het Belcotaxbestand voor leerlingen met negatieve leveringen is opgelost.
  Er wordt gecontroleerd dat het Belcotaxbestand een xml-extensie heeft.

Personeel

 • Personeel – Steekkaart – Opdrachten
  Voor de ambten 324 (beleidsondersteuner ba) en 325 (beleidsondersteuner ma) kunnen opdrachten aangemaakt worden met OOM-Code 41 (omzetting niet-vacante uren en lestijden).
 • Personeel – Hulpschermen – Uurverdeling Basisonderwijs – Uurverdeling
  In de controle van de omkadering is het probleem van het schooljaar opgelost.
  Op de afdruk worden de uren dienstonderbreking ook correct getoond als er nog geen vervanger is ingegeven.
  Bij de afdruk van de kleuters zijn de Uren kinderverzorging uit het totaal aantal lesuren gehaald.

Extra

 • Extra – Officiële tabellen – Import officiële tabellen ministerie
  Er wordt terug nagekeken of de gegevens van een instelling mogen overschreven worden bij de import van de officiële schooltabel. De keuze om de import niet te laten uitvoeren kan je in de fiche van de instelling ingeven (Schoolstructuur – Instellingen – Fiche).

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp