Update 6.5.0

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • PS Document Wizard per scholengemeenschap
 • VWO: Cursist Davinci Plaatsingen

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur – Instellingen – Fiche
  De afbeelding van het logo (in het tabblad Extra – Logo) en de stempel (in het tabblad Extra – Stempel) van de instelling kan opgeladen worden in de databank.
 • Schoolstructuur – Organisatie en studieaanbod – Klassen
  Je kan aanduiden om een klas niet te synchroniseren met dia.be.
 • Schoolstructuur – Keuzelijsten – Omkadering Basisonderwijs
  Er is een knop Snelle Ingave toegevoegd om de omkadering in grote aantallen vlot te kunnen ingeven.

Leerlingen

 • Leerlingen – Steekkaarten – Hoofd
  Er kan aangeduid worden dat de leerling een verlengde minderjarigheid wegens een zware handicap heeft. Hiermee wordt dan rekening gehouden bij het aanmaken van het fiscaal attest kinderopvang.
 • Leerlingen – Discimus – Rijksregisternummers ophalen
  De rijksregisternummers worden ook opgehaald voor de scholen met hoofdstructuur 315 (Syntra).

Facturatie

 • Facturatie – Afdruk – Mailen facturen
  Als men bij POM een contract heeft zonder document delivery via e-mail (dus zonder betaalknop in de mail via POM) wordt bij het mailen van de facturen toch de POM-QR-code opgenomen in de PDF van de factuur. In vorige versies van Wisa werd deze QR-code enkel bij het afdrukken op papier op het document gezet. Nu kan men de facturen mailen vanuit Wisa met een POM-QR-code in de bijlage maar zonder POM-betaalknop in de mail. Voor deze betaalknop-dienst moet men aan POM extra betalen.
 • Facturatie – Afdruk – Fiscaal attest opvang
  Er wordt ook een fiscaal attest voor de  kinderopvang aangemaakt voor leerlingen  die  een verlengde minderjarigheid hebben wegens een zware handicap. Deze verlengde minderjarigheid moet je aanduiden in de (hoofd)fiche van de leerling.
  Voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) is het maximumtarief aangepast naar 15,70 euro per opvangdag en per kind jonger dan 14 jaar (of jonger dan 21 jaar bij een zware handicap).
  De controlelijsten kunnen terug inclusief de openstaande facturen afgedrukt worden.
  Het afdelingsnummer (een getal van maximum 4 cijfers) kan voortaan ingevuld worden in het tabblad Belcotax XML fiche 281.86. Na het afsluiten van het scherm blijft het ingevulde afdelingsnummer ook bewaard.
  Het land en het postnummer voor leerlingen met een officieel adres in het buitenland of waarvoor de lastendrager in het buitenland woont, worden correct opgenomen in het exportbestand voor Belcotax.
 • Facturatie – Extra – Export andere – Export Schaubroeck facturen gedetailleerd
  De export gebeurt automatisch naar de BBC (beleids- en beheerscyclus) boekhouding modus. De modus moet niet meer geselecteerd worden.
 • Facturatie – Extra – Export andere – Export Cevi facturen gedetailleerd
  Er wordt bij de controle op hetzelfde kalenderjaar van de documentdatums enkel rekening gehouden met de documenten uit het geselecteerde detailboek en rekeningperiode.

Personeel

 • Personeel – Steekkaarten – In dienst in instelling
  De knop Vernieuwen werkt terug.
 • Personeel – Steekkaarten – Opdrachten
  Een opdracht met OOM-code 07 (Stimulus/samenleggen binnen de scholengemeenschap) is enkel toegelaten in het basisonderwijs.
  Er kan ook een opdracht aangemaakt worden in de HS IB0 (Internaat buitengewoon onderwijs basis) voor het ambt 159 (klerk-typist) met OOM-code 39 (Transitiekader internaat naar welzijn).
 • Personeel – Documenten – Nieuw document per scholengemeenschap aanmaken
  Dit is een nieuw scherm voor het aanmaken van personeelsdocumenten (dienstattest en overeenkomsten) op niveau van een scholengemeenschap.

VWO

 • VWO – Cursisten – Bezochte scholen
  Het berekenen van de maximumfactuur van de geletterdheidsmodules gebeurt nu ook correct als er 2 inschrijfmomenten zijn voor de geletterdheidsmodules. Vroeger werd het inschrijvingsgeld verdubbeld.
 • VWO – Cursisten – Loopbanen
  Na het raadplegen van de plaatsingen worden de NT2-Test Deelgenomen en NT2-Test Resultaat overgenomen uit de Davinci-response.
 • VWO – Hulpschermen – Inschrijfwizard
  Maximumfactuur geletterdheidsmodules: Als een cursist ingeschreven wordt die (door zijn tarief) niets moet betalen, wordt er geen  bedrag meer toegevoegd aan de eerdere inschrijving in de beroepsgerichte opleiding waar die reeds aan zijn maximumfactuur zat.
  Materialen voor de geletterdheidsmodules werden onterecht meegerekend in de maximumfactuur. Dit is nu aangepast.
 • VWO – Hulpschermen – Studiebewijzen – Studiebewijzen toekennen
  Het voorlopig toekennen van de studiebewijzen werd verfijnd.
 • VWO – Hulpschermen – Controle administratieve taken
  Bij de controle Cursisten zonder studiebewijzen (na einddatum cursus) worden de NT2-Testen niet meer opgehaald.
 • VWO – Stages – Dimona
  Het scherm kan terug zonder foutmelding geopend worden.

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp