Update 6.4.1

Leerlingen

 • Leerlingen – Discimus – Overzicht raadpleging
  Bij de CLB-verslagen wordt er nu ook rekening gehouden met de nieuwe verslagtypes.

Facturatie

 • Facturatie – Extra – Export andere – Export Cevi facturen gedetailleerd
  Er wordt gecontroleerd of alle facturen/creditnota’s een documentdatum hebben in hetzelfde kalenderjaar. 

Personeel

 • Personeel – Steekkaarten – Opdrachten
  Er kan nu ook een opdracht aangemaakt worden in het ambt 344 (adjunct-directeur basis) met OOM-code 07 (Stimulus/samenleggen binnen de scholengemeenschap). Dit kan enkel in combinatie met het vak 805 (stafmedewerker_scholengemeenschap).
 • Personeel – Beleidsinformatie – Scholengemeenschap – Interims einde contract
  Het scherm Opdrachten kan terug zonder foutmelding geopend worden via het lokaal menu.

VWO

 • Personeel – Steekkaarten – Opdrachten
  Er kunnen ook opdrachten aangemaakt worden in OOM code 40 (Extra – Oekraïne middelen) voor de ambten 253 (ict-coordinator hso 63pt), 255 (ict-coordinator ba 85pt) en 257 (ict-coordinator ma 126pt).
 • VWO – Cursisten
  Er is een nieuw scherm toegevoegd met het resultaat van de raadpleeg Plaatsingen bij Davinci.
 • VWO – Hulpschermen – Controle Voorvereisten in Groep
  Vanuit dit scherm kan via het lokaal menu ook de schermen met de KBI uitwisseling en de LED studiebewijzen geopend worden.

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp