Update 6.4.0

Nieuwigheden

 • Zending middelen voor het schooljaar 2023
  De codes voor het aanmaken van de Zending aanwending middelen voor het schooljaar 2023 zijn toegevoegd.
  Via Schoolstructuur – Edison kunnen de nodige combinaties ingevoerd worden en kan het zendingsbestand worden aangemaakt.
  Het aangemaakte zendingsbestand moet je dan versturen via Leerlingen – Edison – WebEdison Zendingen.

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • LL Discimus Raadpleeg schoolloopbanen

Leerlingen

 • Leerlingen – Steekkaarten – In-uitschrijvingen
  Vanaf 01/09/2023 is het nieuwe decreet leersteun en het leersteunmodel gestart.
  Het gemotiveerd verslag en het verslag zijn in het leersteunmodel vervangen door de volgende drie verslagen: IAC (verslag individueel aangepast curriculum), GC (verslag gemeenschappelijk curriculum) en OV4 (verslag opleidingsvorm 4)
 • Leerlingen – Hulpschermen – Inschrijvingen en loopbanen – Inschrijfwizard
  Bij de voorkeurinstellingen van dit scherm kan een standaardkeuze ingevuld worden voor het invullen van de levensbeschouwing in de loopbaan van de leerling.
 • Leerlingen – Hulpschermen – Evaluatie – Studiebewijzen toekennen
  Bij het toekennen van het studiebewijs GBASISSO (Discimuscode 474) wordt er niet meer getest op de leeftijd van de leerling.
 • Leerlingen – Hulpschermen – Import leerlingen uit CSV (uitgebreid)
  Bij het importeren van nieuwe loopbanen zijn er geen koppelingen voorzien voor de graad, het leerjaar en het leerjaar in de graad. Deze worden overgenomen uit de officiële tabel van de administratieve groepen.
 • Leerlingen – Bingel – Controle synchronisatie
  Er gebeurt geen controle meer voor de klassen die niet gesynchroniseerd mogen worden met Bingel.
 • Leerlingen – Edison – Secundair onderwijs – Telling stages
  De zending van de stages lukt ook voor een leerling met een onbekend (0 of leeg) huisnummer.
 • Leerlingen – Discimus – Nieuwe raadpleging
  Het is nu ook mogelijk om de schoolloopbanen op te halen bij Discimus. Indien mogelijk zullen de ontbrekende inschrijvingen en loopbanen (uit andere scholen) toegevoegd worden in de eigen databank.
 • Leerlingen – Discimus – Geweigerde inschrijvingen
  De officiële code van de reden van weigering Negatieve screening duaal leren is door Discimus aangepast en kan nu zonder problemen doorgestuurd worden.
 • Leerlingen – Opvolgsysteem – Interventies
  Bij het aanmaken van een interventie is het niet meer verplicht om ook een Motief in te geven.

Personeel

 • Personeel – Steekkaarten – Opdrachten
  Een personeelslid met ambt 324 (beleidsondersteuner ba) kan vervangen worden door een personeelslid met ambt 325 (beleidsondersteuner ma) en omgekeerd.
  Een personeelslid met ambt 328 (directeur lsc ba 110 pt) kan vervangen worden door een personeelslid met ambt 329 (directeur lsc ma 160 pt) en omgekeerd.
  Een personeelslid met ambt 330 (coördinator lsc ba 100 pt) kan vervangen worden door een personeelslid met ambt 331 (coördinator lsc ma 140 pt) en omgekeerd. 
  Personeelsleden met ambten 332 (administratief medewerker lsc hso 63 pt), 333 (administratief medewerker lsc ba 82 pt) en 334 (administratief medewerker lsc ma 120 pt) kunnen door elkaar vervangen worden.
  Een personeelslid met ambt 335 (leerondersteuner ba 85 pt) kan vervangen worden door een personeelslid met ambt 336 (leerondersteuner ma 126 pt) en omgekeerd.
  Personeelsleden met ambten 338 (internaatsmedewerker niveau hso), 339 (internaatsmedewerker niveau ba) en 340 (internaatsmedewerker niveau ma) kunnen door elkaar vervangen worden.
  Er kan een RL-1 aangemaakt worden voor opdrachten van de internaten in transitie naar welzijn (OOM 39).
  Een opdracht met mandaatcode 01 (leraar-specialist) kan enkel met OOM-code 00.
 • Personeel – Steekkaarten – Andere documenten – RVA C4
  Vanaf 01/11/2023 moet een nieuwe versie van het RVA C4-document gebruikt worden. Hiervoor zijn er extra velden in het scherm toegevoegd. Het formulier is ook aangepast en kan na 01/11/2023 bijgewerkt worden.
 • Personeel – Edison – Nieuwe zending aanmaken
  In de voorkeursinstellingen van het scherm is er meer plaats voorzien om zelf een tekst op te stellen voor het mailen van de RL-documenten.

Extra

 • Extra – Beveiliging – Gebruikers – Gebruikers
  Om de gegevens automatisch te importeren in Parentcom kan een nieuwe standaardgebruiker parentcom aangemaakt worden. Ook de nodige queries voor de import zijn automatisch voorzien.

VWO

 • Personeel – Steekkaarten – Opdrachten/Dienstonderbrekingen
  Het studiegebied, de opleiding en de module van de opdracht wordt nu ook getoond bij het vernieuwen van de opdracht.
  In het tabblad Vervangers bij de dienstonderbrekingen worden deze gegevens van de opdracht van de vervanger ook getoond.
 • VWO – Cursisten – Fiche
  Davinci heeft het Hoogst behaald diploma HBO aangepast naar GRADUAAT.
 • VWO – Cursisten – Inschrijfmomenten
  Bij de tariefsuggestie worden ook de betaalde bedragen in andere opleidingen getoond.
 • VWO – Cursisten – Loopbanen
  De resultaten (evaluatieresultaat en deelname) van de NT2 test worden ook getoond.
 • VWO – Hulpschermen – Inschrijfwizard
  Inschrijvingen in cursussen met projectfinanciering of NT2-testen worden nu standaard niet-financierbaar gemaakt.
  De foute berekening van korting door plafond bij inschrijvingen in geletterdheidsmodules is aangepast.
 • VWO – Hulpschermen – Export Count-e – Opvolging export Count-e
  Het is nu mogelijk om niet-geëxporteerde betalingen te vergrendelen.
 • Oude module Cursisten
  De oude module Cursisten wordt niet meer getoond. De historiekgegevens van een cursist kan wel nog nagekeken worden in het scherm VWO – Cursisten – Oude module – Cursisten – Ooit ingeschreven in school.
 

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp