Update 6.3.2

Leerlingen

 • Leerlingen – Hulpschermen – Inschrijvingen en loopbanen – Inschrijfwizard
  Bij een inschrijving van een leerling in een Ziekenhuisschool worden in de loopbaan standaard al de correcte gegevens ingevuld voor het Type buiteng. onderwijs en de Verblijfsregeling.
 • Leerlingen – Stages – Dimona
  Voor elk schooljaar kan er een Dimona-aangifte voor een leerling doorgestuurd worden. De leerling verschijnt dus ook in de lijst voor de nieuwe aangiftes als er in het vorig schooljaar ook al een Dimona-aangifte was ingediend.
 • Leerlingen – Afwezigheden – Ingave afwezigheden – Per leerling
  Eigen (door de school aangemaakte) afwezigheidscodes kunnen ook gebruikt worden voor leerlingen met een loopbaan in de HS 315 (Syntra).

Personeel

  • Personeel – Steekkaarten – Opdrachten
   Een personeelslid met ambt 325 (beleidsondersteuner ma) kan vervangen worden door een personeelslid met ambt 324 (beleidsondersteuner ba) en omgekeerd. 
   Een personeelslid met ambt 339 (internaatsmedewerker niveau ba) kan vervangen worden door een personeelslid met ambt 338 (internaatsmedewerker niveau hso).

   Een opdracht in OOM-code 41 (omzetting niet-vacante uren en lestijden) is ook mogelijk zonder TADD, herintreder of werken na pensioen.
   In de opdrachten met OOM-code 37 (bijkomende lestijden Oekraïnecrisis) kunnen alle ambten ingevoerd worden die door het departement hiervoor zijn toegestaan.
   Er kunnen opdrachten aangemaakt worden in OOM-code 16 (personeel werkingsbudget (PWB)) in combinatie met TAO in de hoofdstructuren H00 (Leersteuncentra), C00 (Centrum leerlingbegeleiding) en II0 (Internaat secundair).

  • Personeel – Sollicitanten – Nieuwe sollicitant ingeven/Fiche sollicitant zoeken
   De foutmelding bij het aanmaken van een nieuwe sollicitant is opgelost.

  Extra

  • Extra – Officiële tabellen – Import officiële tabellen ministerie
   Scholengemeenschapsinstellingen worden ook geïmporteerd.

  VWO

  • Personeel – Steekkaarten – Opdrachten
   Een personeelslid met ambt 312 (adjunct directeur fusie vwo) kan vervangen worden door een personeelslid met ambt 323 (stafmedewerker).
   Er kunnen opdrachten aangemaakt worden in OOM-code 40 (Extra Oekraïne middelen) voor ambten die met punten aangesteld kunnen worden.

  Share this article:

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  WhatsApp