Update 6.3.1

Personeel

  • Personeel – Steekkaarten – Opdrachten
   De opdrachten voor de personeelsleden in de leersteuncentra (HS H00) kunnen ook als TAO ingevoerd worden.
   De controle op de ambten waar de OOM-code 37 (bijkomende lestijden Oekraïne crisis) mag gebruikt worden is aangepast zoals vastgelegd door het departement.
   Bij de opdrachten kan het vak 789 (administratieve omkadering) terug zonder foutmelding leeg gemaakt worden.
   De ingevulde gegevens in het tabblad Opmerkingen – RL3 kunnen leeg gemaakt en bewaard worden.

VWO

  • Extra – Officiële tabellen – VWO Import Taxonomie
   De fout bij de import van de modulevarianten over het veld VMV_StartDatumNT2TestPeriode is opgelost.
  • Personeel – Steekkaarten – Opdrachten
   De nieuwe OOM-code 40 (Extra Oekraïne middelen) kan ook gebruikt worden.
 •  
 •  

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp