Update 6.2.1

Nieuwigheden

 • Gegevens van de leerlingen/cursisten doorsturen naar Dimona zonder eerst de stages in te geven
  In het scherm Stages – Dimona is er een tabblad Nieuwe aangiftes (o.b.v. klas) toegevoegd.
  In de fiche van de klas (Schoolstructuur – Organisatie en studieaanbod – Klassen) kan je in het tabblad Andere aanduiden of de klas mag getoond worden in het nieuwe Dimona-tabblad. Voor de VWO-klassen kan dit aangeduid worden in de fiche van de klas (Schoolstructuur – VWO – Klassen).
  Enkel de leerlingen/cursisten uit deze klassen kan je dan selecteren om op basis van de klas (met stagemogelijkheid) een Dimona-aangifte te versturen. Voor deze leerlingen/cursisten is het niet meer nodig om eerst de stagecontracten in te voeren.
  Via het tabblad Nieuwe aangiftes (o.b.v. contracten) blijft het nog altijd mogelijk om enkel een Dimona-aangifte te versturen van de leerlingen/cursisten waarvoor wel een stagecontract is aangemaakt.
 • Uurverdeling basisonderwijs omkadering
  In het scherm Personeel – Hulpschermen – Uurverdeling Basisonderwijs kunnen de geplande uren en opdrachten voor de personeelsleden van het basisonderwijs ingegeven worden. De lopende ATO 4 opdrachten kunnen naar de uurverdeling geïmporteerd worden.
 • Controlescherm voor synchronisatie met Bingel
  In het scherm Leerlingen – Bingel – Controle synchronisatie worden een aantal controles uitgevoerd. Met het resultaat van deze controles zie je of alle gegevens correct in Wisa zijn geregistreerd om een synchronisatie met Bingel te kunnen doen. De resultaten van de verschillende controles krijgen een eigen achtergrondkleur (Rood = School/Klas/Vakkenpakket, Oranje = Leerling, Geel = Informatieve fout, Groen = Controle OK). Vanuit het resultatenscherm kunnen via het lokaal menu de gegevens van de gekozen instelling/klas/leerling nagekeken en/of aangepast worden.
  De controles gebeuren op verschillende niveaus:

  • Instelling:

   • Synchronisatie met Bingel geactiveerd
   • Bingel-token ingevuld
   • Productieomgeving van Bingel ingesteld

  • Klas en vakkenpakket:

   • Leerjaar in vakkenpakket correct ingevuld
   • Dezelfde leerjaren in de vakkenpakketten van alle klasgroepen van een klas
   • Dubbele klasnummers in een klas
   • Staat klas aangeduid om niet met Bingel te synchroniseren

  • Leerling:

   • Loopbaan in een klas
   • Klasnummer ingevuld
   • Leerlingen met hetzelfde rijksregisternummer/bisnummer

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen.

 • Om aparte gebruikersrechten te kunnen instellen voor de gegevens van de leerlingen die via de zoekfunctie (verrekijker) zijn opgehaald:

  • Zoeken Leerling Identiteitskaart inlezen
  • Zoeken Leerling Beheer ID kaarten
  • Zoeken Leerling Gebruikers
  • Zoeken Leerling Inuit vrije velden
  • Zoeken Leerling Loopbaan Studiebewijzen
  • Zoeken Leerling Loopbaan Info
  • Zoeken leerling Loopbaan Memo’s
  • Zoeken Leerling Loopbaan Vrije velden
  • Zoeken Leerling Loopbaan Modules
  • Zoeken Leerling Vrije Velden

 • LL Bingel controle synchronisatie
 • PS Uurverdeling Basisonderwijs

Schoolstructuur

 • Schoolstructuur – Instellingen – Fiche
  In het tabblad Extra – Diddit kan er ingesteld worden welk mailadres (eigen of O365) met Diddit gesynchroniseerd moet worden.
  Als in het tabblad Extra – Allerlei de stempel van de school is ingevuld, zal deze stempel automatisch afgedrukt worden op de studiebewijzen van de leerlingen.

Leerlingen

 • Leerlingen – Steekkaarten – Gezin
  De Extra info over ouders kan nu altijd zonder foutmelding bewaard worden.
 • Leerlingen – Steekkaarten – In-uitschrijvingen
  De code X (Normaal einde schooljaar of module) kan nu ook geselecteerd worden als reden van uitschrijving.

Personeel

 • Personeel – Steekkaarten
  In de overzichtsschermen van de personeelsleden kunnen via Velden in overzicht de kolommen met de gegevens van de geboortegemeente van de personeelsleden ook toegevoegd worden.
 • Personeel – Lesverdelingen – Lesverdelingen – Leerkrachtverdeling
  In het tabblad Extra kan er een exportbestand aangemaakt worden voor het EDT-softwarepakket.
  Bij een EDT-export wordt de (laatst gebruikte) waarde klaspartitie voor klasgroepen bewaard.

VWO

 • Schoolstructuur – VWO – Ingerichte opleidingsvarianten per geografie
  Een opleiding kan nu én duaal– én niet-duaal-georganiseerd toegevoegd worden.

 • Schoolstructuur – VWO – Ingerichte opleidingsvarianten in vestiging
  In het overzicht van de opleidingsvarianten is een kolom Duaal toegevoegd. Zo zie je het onderscheid tussen de duaal-ingerichte en niet-duaal-ingerichte opleidingsvarianten.

 • Schoolstructuur – VWO – Klassen
  Bij het kopiëren van een klas naar volgend schooljaar worden de lesmomenten niet overgenomen.
  Klascontactpersonen kunnen nu ook overgenomen worden bij het kopiëren van een klas.
  In de keuzelijst met de ingerichte opleidingsvarianten is ook de kolom Duaal toegevoegd.

 • VWO – Cursisten – Inschrijfmomenten
  Als PDF mailen kan nu ook gebruikt worden.
  Bij het uitvoeren van de tariefsuggestie (ná inschrijving), worden loopbanen met tarief 4de inschrijving niet meer overschreven met de tariefsuggestie.
 • VWO – Cursisten – Vrijstellingen
  Het is nu mogelijk om de vrijstellingen bij Davinci te raadplegen.
 • VWO – Hulpschermen – Inschrijfwizard
  De plafondberekening voor het inschrijvingsgeld is aangepast voor de geletterdheidsmodules Nederlands en leren leren en Regie over het eigen leren.
  De tariefsuggestie decreetdatum is nu 01/09/2023 voor cursussen die starten vanaf 01/09/2023.
  De berekening van het plafond is aangepast aan de nieuwe regels voor inschrijvingsgelden voor NT2 opleidingen richtgraad 1 en 2 vanaf 1 september 2023.
 • VWO – Hulpschermen – Wachtlijst
  Je krijgt nu een melding wanneer je een cursist inschrijft voor een cursus waarvoor deze reeds op de wachtlijst staat. Dit wordt ook gecontroleerd als je de cursist inschrijft via de inschrijfwizard.
  Het is mogelijk om ook de wachtlijst te tonen van het vorig of het volgend schooljaar. Zo moet de werkdatum niet steeds verzet worden.
 • VWO – Hulpschermen – Controle administratieve taken.
  Er is een extra controle Lessen met dubbel geboekte lesgevers toegevoegd.
 • VWO – Hulpschermen – Financieel – Terugbetalingen
  Bij het aanmaken van het bestand met de terugbetalingen voor de bank wordt nu ook Nog te ontvangen uitgezet. Er wordt ook bijgehouden op welke datum en door welke gebruiker de actie is uitgevoerd.

Extra

 • Extra – Onderhoud server – Onderhoud dubbele leerlingen
  Bij het samenvoegen van de leerlingenfiches blijven ook de gegevens voor de ondersteuning behouden.

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp