Update 5.45.5  (2023-03-09)

Leerlingen

 • Leerlingen – Discimus – Nieuwe raadpleging
  Er wordt een nieuw tabblad met de instellingen getoond. De beheerder kan een filter aanmaken zodat de gebruiker enkel een nieuwe raadpleging kan doen voor de school/scholen waarvoor men rechten heeft gekregen.
 • Leerlingen – Hulpschermen – Import leerlingen uit CSV (uitgebreid)
  De inschrijvingsdatum en het tijdstip van de aanmelding is niet meer verplicht. Zo kunnen de leerlinggegevens aangepast worden zonder de inschrijfdatum of het tijdstip van de aanmelding te kennen. Voor bestaande leerlingen worden de gegevens niet leeg gemaakt als ze niet opgenomen zijn in het CSV-bestand. Het is niet mogelijk om een leerling te importeren als in het CSV-bestand de inschrijvingsdatum na de begindatum van de loopbaan valt.

Personeel

 • Personeel – Steekkaarten – Opdrachten
  Bij het bewaren van de ingevoerde opdracht wordt er voor de vak-ambt-combinatie ook gecontroleerd op een combinatie voor een scholengemeenschapsinstelling. Zo een combinatie kan anders zijn dan voor een niet-scholengemeenschapsinstelling.
 • Personeel – Edison – WebEdison Zendingen – per instelling en per scholengemeenschap
  De terugzendingen van de RL9-berichten met het stamboeknummer van een personeelslid worden nu terug automatisch verwerkt.
 • Personeel – Documenten – Onkostenvergoeding per school en Onkostenvergoeding per inrichtende macht
  De formulieren voor de loonfiches (281.10) zijn aangepast zodat de bezoldigingen van het type Vergoeding openbaar vervoer (OV) ook worden afgedrukt bij de bijdragen in de verplaatsingskosten. Deze bezoldigingen worden ook opgenomen in het Belcotaxbestand.

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp