Handleidingen

 

 

Algemeen

Handleiding over de veranderingen en gebruik van de accounts/gebruikers in wisa en schoolware na de update 5.27.0.

Accounts.docx
 • Overzicht van de schermen
 • Samenstelling roosters
 • Velden toevoegen aan het overzicht
 • Sorteermogelijkheid
 • Exporteren naar Excel
 • Navigeren in Wisa
 • Zoeken
 • Filters
 • Voorkeursinstellingen
 • Afdrukken

Algemeen.docx

 • Terminologie
 • Voorbereidend werk
 • Configuratie in wisa
 • Algemene werking
 • Diddit synchronisatie beheer

Diddit.pdf

E-mailen
 • Configuratie
 • Types
 • E-mailen
 • Afdruk e-mailen
SMS'en
 • Configuratie
 • SMS'en
Selecties

E-mail_en_SMS_in_Wisa.docx

Het is mogelijk om hulpmiddelen zoals tutorials en handleidingen toe te voegen aan een scherm.
Deze hulpmiddelen kunnen zowel algemeen als per scherm geraadpleegd worden.
Deze hulpmiddelen kunnen niet alleen door WISA beheerd en toegevoegd worden, maar ook door gebruikers (met de juiste rechten).

De handleiding bevat volgende onderdelen:

 • How to's beheren
 • How to's gebruiken

How-To-Handleiding.docx

Werkwijze voor het installeren van Wis@d op een pc:

 • Voorbereidend werk
 • Downloaden
 • Rechten instellen
 • Internet connectie
 • Installatie procedure
  - Wis@d
  - Formuliergenerator
 • Connecteren met andere server of connecties toevoegen
 • Voorkeurinstellingen

InstallatieWisad.pdf

Hieronder vind je de handleiding voor de opzet en het gebruik van kaartlezers binnen Wisa om hiermee afwezigheden en leveringen te registreren:

Kaartlezer.pdf

LET OP: Dit is een betalende optie.

Voor meer informatie : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Voorbereidend werk
 • Configuratie in Wisa
 • Groepen
 • Gebruikers
 • Synchroniseren met teams
 • Contactpersonen
 • Powershell
 • Logboeken
 • FAQ

Office365.pdf

Hieronder kun je de handleiding voor proxy support downloaden:

ProxySupport.pdf
 • Organisatie en installatie
 • Updates uitvoeren
 • Gebruikers en profielen
 • Filters
 • Configuratiebestanden

Wisad_Systeembeheer.pdf

Opstart werken met foto's:
 • Fotomap locatie
 • Foto's klassikaal toekennen
 • Foto's inlzen via E-ID kaart
 • Foto's raadplegen
 • Foto's worden niet getoond
Gebruik maken van fotokasten:
 • Op eenvoudige wijze leerlingfotos te verspreiden onder de Wisa clients.
 • Foto's in de 'gemeenschappelijke kast' plaatsen, waar de gebruiker ze uit kan ophalen.

Fotos.pdf

Cursisten

Hieronder kun je de handleiding VWO downloaden:

Handleiding VWO
 • Inleiding
 • Voorbereidende werken
  • Klas
  • Klaseenheden
  • Eenheden
  • Afwezigheidscodes
  • Vakantiedagen
  • Curriculum van de cursist
 • Ingave afwezigheden
 • Afdrukken

OSPEducatiefVerlof.pdf

Hieronder kun je de handleiding met de nieuwe VWO structuur downloaden:

Handleiding VWO

DKO

In deze handleiding wordt er een overzicht gegeven van de taken die de administrator moet uitvoeren.

DKOBeheerders.pdf
 • Schoolstructuur
  • Organisatie m.b.t. het departement
  • Interne organisatie
  • Hulpschermen
 • Leerlingenadministratie
  • In- en uitschrijvingen
  • Opvolging betalingen
  • Opvolging lesmomenten/klassen
  • Aanmaken en afdrukken van aanwezigheidslijsten
  Puntenadministratie
  • Algemeen principe
  • Instellen maximum van de te behalen punten
  • Ingave punten
  • Toekennen studiebewijzen
  • Proces verbaal van de eindproeven
 • Evaluatie
  • Modellen
  • Toekennen evaluatiefiches
  • Mijn evaluatiefiches
  • Personeel met evaluatiefiches
  • Afdrukken evaluatiefiches per personeelslid
  • Toekennen evaluatiefiches volgens ingericht vak
  • Punten evaluatiefiches overbrengen naar cursus
  • Niet afgewerkte fiches
  • Afdrukken rapporten
  • DKO evaluaties bij overzicht leerlingen
  • Evaluatiefiches
  • Detail evaluatiefiches
  • DKO examenlijsten
  • voorbereidende werken
  • Deliberatie
 • Electronische communicatie overheid
  • Controle financierbaarheid
  • Aanmaken van de telling
  • Opzoeken eerder verstuurde tellingen
 • Toeters en bellen
  • Leerlinggroep samenstellen
  • Exporteren van gegevens
  • SMS versturen van leerlingen
  • E-mail versturen van leerlingen
  • Afdrukken van lijsten / etiketten

DKO.pdf
 • Modellen
 • Toekennen evaluatiefiches
 • Mijn evaluatiefiches
 • Personeel met evaluatiefiches
 • Afdrukken evaluatiefiches per personeelslid
 • Toekennen evaluatiefiches volgens ingericht vak
 • Punten evaluatiefiches overbrengen naar cursus
 • Niet afgewerkte fiches
 • Afdrukken rapporten
 • DKO evaluaties bij overzicht leerlingen
 • Evaluatiefiches
 • Detail evaluatiefiches
 • DKO examenlijsten
 • voorbereidende werken
 • Deliberatie
DKO Evaluatie
Op de website voor DKO kan je via het overzicht van de leerlingen de details van een evaluatiefiche van een leerling raadplegen en aanpassen:

WebDKO.pdf

EDT

Hieronder kun je onze EDT handleiding downloaden:

EDT 8 Boek A
EDT 8 Boek B
EDT 8 Boek C

Facturatie

 • Van start gaan
  • Mail instellingen op SMTP
  • Kenmerk facturatie detailboek
  • Formulierontwerp van het type arf
  • Kenmerk op leerlingfiche
  • Mailingadressen koppelen aan vader/moeder/voogd
  • E-mailadres vader / moeder / voogd
  • Email ontvanger aanduiden
 • Mailen van facturen
  • Aanmaak facturen vanuit leveringen
  • Vanuit scherm afdruk - mailen facturen

Electronische facturen.docx

 • Voorbereidend werk
 • Migratie Dom'80
 • Europese domiciliëringsopdrachten

Europese_domicilieringen.pdf

 • Organisatie
  • Voorkeuren
  • Hoofdgroepen
  • Personeelsgroepen
  • Doelgroepen
  • Detailboeken
 • Basisgegevens
  • Rubrieken
  • Artikelen
  • Analytisch
  • Rekeningperiodes
  • Teksten
  • Mandaten Europese Domiciliëringen

FacturatieOrganisatieBasisgegevens.pdf (33 p; 921 Kb)

 • Inleiding
 • Leveringen
 • Facturen/creditnota's
 • Betalingen
 • Opvraging
 • Afdruk
 • Extra

FacturatieVerwerking.pdf (78 p; 1518 Kb)

Hieronder kun je de handleiding voor het werken met voorschotfacturen downloaden:
 • Rekeningperiode
 • Voorschotfacturen
 • Artikelen ingeven
 • Stand van zaken
 • Eindfactuur
 • De afrekening

Voorschotfacturen.pdf

 • De handleiding met de werkwijze m.b.t. het fiscaal attest kan je downloaden via onderstaande link:

FiscaalAttest.pdf

Formulieren

Hieronder kun je de handleiding om gegevens af te drukken downloaden:

AfdrukGegevens.pdf
 • Een afdruk maken
 • Formulierlocatie
 • Prioriteitenschema voor formulieren
 • Aanpassen/ creëren van formulieren
 • Distributie van formulieren
 • Eigen versie van bestaand formulier
 • Formulieren koppelen aan een scherm
 • Formulieren toevoegen aan de formulierenbibliotheek
 • Export van gegevens naar PDF
 • Export van gegevens naar Word
 • Export van gegevens naar Excel

Afdrukbeheer.pdf

Hieronder kun je de handleiding om een formulier aan je scherm te koppelen downloaden:

FormulierKoppelen.pdf

Wis@d de mogelijkheid om gebruik te maken van formulierkasten. De bedoeling is om op eenvoudige wijze formulieren te verspreiden onder de Wis@d clients. Specifek gemaakte formulieren (.arf -files) moeten niet meer naar elke gebruiker in uw school doorgemaild worden. Je kan je zelfgemaakte formulier in de 'gemeenschappelijke kast' plaatsen, waar de gebruiker ze eenvoudig uit kan ophalen.

Formulierkasten.pdf

 • Werkomgeving
 • Objecten en eigenschappen
 • Gegevensbeheer
 • Standaard functies en variabelen
 • Afdrukvoorbeeld
 • Procedure
 • Eigen programmeercode

Fastreport.pdf

Import/export

Handleiding en voorbeeldcode voor het gebruik van de API.

api.rar (428 Kb)

Hieronder kun je de handleiding voor de Wisa API Service downloaden:

WISA_API_Service.pdf

Werkwijze om gegevens uit Wisa te exporteren naar Excel.

ExportExcel.pdf

Werkwijze om gegevens uit Wisa te exporteren naar PDF.

ExportenPDF.docx

Werkwijze om gegevens uit Wisa samen te voegen met een Word document.

ExportWord.pdf

Leerlingen

Een tutorial om foto's in groep toe te kennen aan leerlingen:

Fotos koppelen aan leerlingen
Een tutorial over hoe je in wisa een kalender moet aanmaken om aan de klassen te koppelen. In deze kalender worden de vakantie en verlofdagen ingegeven voor de leerlingen.
Kies hieronder voor welk type onderwijs:

Kleuter- en basisonderwijs
Kleuter- en basisonderwijs
Secundair onderwijs
Secundair onderwijs
Een tutorial over hoe je in wisa gemakkelijk klasnummer kunt toekennen aan leerlingen:

Klasnummers toekennen
Een tutorial om de werkwijze om de klassen over te zetten naar volgend schooljaar:

Klassen overdragen naar volgend schooljaar
Een tutorial die je laat zien hoe je een klastitularis kunt instellen in wisa:

Klastitularis instellen
Twee tutorials over hoe je leerlingen in groep kunt uitschrijven in wisa:

Uitschrijven per vorige klas
Uitschrijven per vorige klas
Uitschrijven van leerlingen zonder klas
Uitschrijven van leerlingen zonder klas
Een tutorial die toont wat je moet doen wanneer een leerling beslist om niet naar de school te komen (voor hij gestart is in de school):

Leerling komt niet naar de school
Een tutorial over hoe je gemakkelijk in wisa leerlingen (in groep) in een klas kunt plaatsen:

Leerlingen in klas plaatsen
Twee tutorials die tonen hoe je leerlingen in groep kunt toekennen aan leerkrachten. Zodat deze zichtbaar voor hun zijn in schoolware:

Individueel toekennen
Individueel toekennen
In groep toekennen
In groep toekennen
 • Kalenders
 • Afwezigheidscodes
 • Kalender toekennen aan klassen
 • Ingave afwezigheden
  - Werkwijze Per Klas
  - Werkwijze Per Leerling
  - Werkwijze In Groep
  - Werkwijze In Groep Omzetten
 • Melden aanwezigheden niet-leerplichtige kleuters
 • Registers
 • Tucht
 • Consultatie afwezigheden
 • Discimus synchronisatie
 • Raadplegen aanwezigheden niet leerplichtige kleuters
 • Omzendbrieven

Wisad_Afwezigheden.docx

  - Voorbereiden schoolstructuur
  - Leerlingen in klas plaatsen
  - Toekennen stamboeknummers
  - Voorbereidend werk in functie van Schoolware voor leerkrachten

Begin schooljaar Basis.docx

Hieronder kun je de handleiding opzet en aanmaken busvervoer raadplegen:

Busvervoer.pdf
 • Algemeen
 • Praktisch departement
 • Instellingen buiten WISA
 • Instellingen binnen WISA

Handleiding_Discimus_beheerder.pdf (14 p; 795 Kb)

 • Praktisch
 • Controle
 • Overzicht communicatie met departement
 • Raadplegingen

Discimus gebruiker.docx

Handleiding om de gegevens van leerlingen, ingeschreven in een virtuele instelling, te communiceren met Discimus.

Discimus voor virtuele instellingen.docx
 • Toekennen studiebewijzen basisonderwijs
  - Voorbereidend werk
  - Toekennen en afdrukken van de studiebewijzen
  - Opnieuw afdrukken van reeds toegekende studiebewijzen
  - Verwijderen van reeds toegekende studiebewijzen
  - Bijkomende info afdruk getuigschrift basisonderwijs
  - Studiebewijzen versturen naar Discimus
 • Uitschrijven schoolverlaters

Einde_schooljaar_basisonderwijs.pdf (24 p; 806 Kb)

 • Voorbereidend werk
 • Vooraf toekennen en afdrukken van te behalen studiebewijzen
 • Klassenraden verwerken
 • Discimus communicatie studiebewijzen
 • Uitschrijven schoolverlaters
 • Inschrijvingen vooraf
 • Voorbereiden schoolstructuur
 • Leerlingen in klas plaatsen
 • Aanmaken stamboeknummers
 • Toekennen klasnummers
 • Voorbereiden ingave afwezigheden
 • Voorbereidingen Schoolware

Begin_Einde_SchooljaarSecundair.pdf (80p; 2300 Kb)

 • Deze handleiding bespreekt de inschrijfwizard van de module leerlingen.

Inschrijfwizard.docx

 • Voorbereidend werk
 • Inschrijven van leerlingen in het register
 • Bekijken van registers

InschrijvingsregisterBO.pdf

 • Voorbereidend werk
 • Inschrijven van leerlingen in het register
 • Bekijken van registers

InschrijvingsregisterSO.pdf

 • Inschrijvingen
 • Loopbanen
 • Overzichten
 • In- en uitschrijven
 • Stamboeknummering
 • Steekkaart
 • Leerlingen in klas plaatsen
 • Stamboek en tellingen
 • Hulpprogramma's

Wisad_Leerlingen.pdf (16 p; 409 Kb)

De handleiding voor het importeren van leerlingen-fiches via een .CSV-bestand (export van een ander programma voor aanmeldingen van leerlingen bijvoorbeeld).
Handleiding Leerlingen importeren via CSV
Handleiding over de veranderingen en gebruik van de studiebewijzen van het 1ste leerjaar A en B + het advies overzitten leerjaar op B-attest (na de update 5.28.0).

Studiebewijzen modernisering.docx

De handleiding bevat volgende onderdelen:

 • Instellen van de fotomap
 • Klassikaal foto's toekennen
 • Foto's toekennen obv bestandsnaam
 • Controleren van de foto's
 • Individueel foto's toekennen

Fotos toekennen.docx

Hieronder kun je de handleiding voor het toekennen van de studiebewijzen voor het basisonderwijs downloaden:

Toekennen studiebewijzen Basis.docx
Specifieke manier van werken voor Leerlingen die vandaag in het tweede jaar van een graad zitten en vorig jaar zijn overgegaan naar het hoger leerjaar volgens het systeem dat op individuele basis geen formele beslissing werd genomen over deze leerling en hij MET tekorten toch mocht overgaan naar het tweede leerjaar.

Uitgestelde beslissing wegens tekorten

Sinds schooljaar 2016 wordt informatie aangaande de toegekende studiebewijzen in het basisonderwijs verplicht uitgewisseld met Discimus.

Handleiding Studiebewijzen naar Discimus Basisonderwijs.docx (10p; 1293 Kb)

Deze handleiding geeft je een kort overzicht van de werkwijze om studiebewijzen toe te kennen aan leerlingen in duale richtingen.

Studiebewijzen duaal leren.docx

Tot en met schooljaar 2015 diende de uitwisseling van de studiebewijzen officieel nog met een Edison zending te gebeuren.

Vanaf schooljaar 2016 kan deze uitwisseling enkel nog via Discimus.

Belangrijke wijziging vanaf Wisad versie 5.1.0 in dit kader, is de koppeling van de studiebewijzen aan een Discimuscode, de werkwijze om clausuleringen toe te voegen bij een B-attest en het feit dat je niet meer klassikaal een B-attest kan toekennen.

De handleiding bevat volgende onderdelen:

 • Voorbereidend werk
 • Clausuleringen B-attest
 • Communicatie met Discimus

DiscimusStudiebewijzen.pdf (20p; 870 Kb)

Voor het doorsturen van de studiebewijzen naar Discimus moeten de waarden op de fiche van het studiebewijs correct ingevuld worden.

De juiste waarden voor elk studiebewijs vind je terug in deze Excel lijst:

WisaAdUitlegStudiebewijzen.xlsx (108 Kb)

Leerlingvolgsysteem

 • Eigen interventies en begeleidingen
 • Mijn leerlingen
 • Mijn leerlingen per instelling
 • Mijn leerlingen per zorgfiche
 • Interventies ingeven per klas
 • Interventie ingeven voor een leerling waarbij geen rol voor jou toegekend is

Wisad_Leerlingvolgsysteem.pdf

 • Inleiding
 • Definiëren van de rollen
 • Definiëren van de begeleidingstypes en subtype
 • Aanmaken van gebruikers binnen het leerlingvolgsysteem
 • Koppelen van leerlingen aan de gebruikers
 • Beheer van interventies en begeleidingen

OpzettenLeerlingvolgsysteem.pdf

 • Leergebieden en Leerdomeinen
 • Rapportperiodes
 • Profielen en gebruikers
 • Koppelen leerlingen aan personeelsleden
 • Leerlinggroepen
 • Toetsen
 • Leergebied resultaten
 • Rapportcommentaar
 • Afdrukken

Toetsen.pdf

Personeel

De lesverdeling is een overzicht van hoe de uren besteed worden in de school. De lesverdeling simulatie is een hulpprogramma dat het mogelijk maakt om de verdeling van de uren op te bouwen m.b.t. de start van een nieuw schooljaar. Vanuit deze lesverdeling kan men op elk moment statistieken opvragen en deze vergelijken met het urenpakket waarover men beschikt.

Lesverdeling.docx

 • Steekkaart
 • Dienstverband
 • Opdrachten
 • Dienstonderbreking
 • Vervangingsopdrachten
 • Edison
 • Papieren administratie
 • Personeelsbeleid
 • Onkosten

Personeel.pdf

Op de website voor leerkrachten kun je terecht voor ingave van rapporten en aanwezigheden:
 • Rapporten: voor de ingave van punten, commentaar, downloaden puntenboekje en attitudes leerlingen.
 • Aanwezigheden: voor de ingave van telaatkomers, aan- en afwezigheden.
WebLeerkrachten.pdf

Deze handleiding geeft een kort overzicht van de nieuwe werkwijze om personeels- en enkele leerlingzendingen (middelen en stages) vanuit Wisa te zenden aan WebEdison.

Personeel WebEdison.docx

Ingave en behandelen onkostenvergoedingen personeel.

Personeel Onkosten.docx

Rapporten

 • Synchronisatie met Wis@d
 • Databank Setup

Puntenboekjebeheerder.pdf

 • Installatie
 • Synchronisatie met leerlingen in Wis@d
 • Leerlingmodule
 • Toetsenmodule
 • Configuratie

Puntenboekje.pdf

 • Periodemodel
 • Vakkenmodel
 • Puntenmodel
 • Rapportformulieren
 • Afdrukmodel
 • Tekortenmodel
 • Puntenmodel toekennen aan klas
 • Vaktitularis instellen
 • Ingave punten
 • Afdrukken
 • Consultatie
 • Hulpschermen

Rapporten.pdf

  Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers die reeds voldoende vertrouwd zijn met de Wisa-rapportenmodule en een beknopte beschrijving wensen van het gebruik van wegingmodellen.

Rapporten_Wegingmodellen.pdf (9p)

Schoolstructuur

Hieronder kun je de handleiding leerling jaaroverdracht downloaden:

Leerlingjaaroverdracht.pdf
 • Klassen en klasgroepen van het vorige schooljaar overbrengen naar het volgende schooljaar
 • Om dit bestand te downloaden heb je geen wachtwoord nodig (laat gebruikersnaam en wachtwoord leeg).

KlasJaarOverdracht.pdf

Hieronder kun je de handleiding voor het werken met een virtuele instelling downloaden:

Virtuele_instelling.pdf

Schoolware

 • Configuratie website
  • Instellingen in wisa
   • Profielen aanmaken
   • Gebruikers
   • Klassen toewijzen
  • Instellingen in website
   • Wisa administratie in web
   • Wachtwoord beheerder
   • Server configuratie

  Handleiding Configuratie website
 • Installatie webserver
  • Installatie Firebird
  • Installatie Apache
  • Installatie Wisa Webserver
  • Installatie Schoolware module

  Installatie_webserver.pdf (1,9Mb, 20blz.)
 • LET OP: Dit is een betalende optie.

  Voor meer informatie : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Stappen voor het opzetten van het prikbord in schoolware
  • Hoe moet je werken met prikbord
   • Uitleg schermen
   • Uitleg functies
   • Uitleg verschillen in schermen

  Prikbord.docx

  LET OP: Dit is een betalende optie.

  Voor meer informatie : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  WebVCLB.docx
  • Persoonsgegevens met o.a. fiche, adressen, gezin en zorgfiche.
  • Klasgegevens met o.a. klas, vakken/leerkrachten, lessenrooster en kalender.
  • Opvolging met o.a. rapporten, rekeningen, afwezigheden, interventies/begeleidingen.
  • Historiek met o.a. andere klassen in huidige school en gegevens over andere scholen.
  WebOuders.pdf
 • Website voor leerkrachten (Afwezigheden)
  • Algemene termen en iconen
  • Inloggen
  • Ingave per leerling per klas
  • Consultatie registers
  • Ingave per lesuur

  Handleiding Website voor leerkrachten.pdf
 • Telling

  Via onderstaande locatie kan je de handleiding downloaden voor het aanmaken van de zending van de middelen. Laat gebruikersnaam en wachtwoord leeg.

  Zending_middelen.pdf

  De lijst met mogelijk door te sturen combinaties kan je hier downloaden.

  • Op wie heeft de zending betrekking
  • Wanneer moet de zending verstuurd worden
  • Welke stages moeten gemeld worden
  • Welke velden moeten verplicht ingevuld zijn
  • Hoe kan ik de gegevens ingeven voor de zending
  • Ingave van bedrijven
  • Ingave van de stages
  • Hoe de zending aanmaken

  Zending_Stages.pdf