Secundair onderwijs

Voor leerkrachten en begeleiders (SO)

 • Webtoepassing schoolware
 • Volgsysteem
  • Inzage in administratief dossier van de leerling
  • Registratie medische gegevens van de leerling
  • Opvolging van interventies en begeleidingen
  • Verfijnde beveiliging met vertrouwelijkheidsniveau’s
  • Documenten
  • Inzage in rapporten van de leerling
  • Inzage in de loopbaan
  • Stages
  • Delibererende klassenraad
 • Rapporten
  • Moduleerbare modellen op basis van een intern rekenblad
  • Berekeningen van totalen, gemiddeldes en medianen
  • Beoordeling met letters mogelijk
  • Ingave vanop afstand door leerkrachten
  • Individuele rapportering
  • Overzichtslijsten
  • Attituderapport
 • Puntenboek
  • Persoonlijke puntenboek voor de leerkracht
  • Meer...
 • Afwezigheden
  • Ingave afwezigheden per lesuur
  • op pc, smartphone of tablet
 • Agenda
 • Toegankelijk voor externe medewerkers zoals het clb.

Secundair onderwijs

Voor het secretariaat

Nauwkeurige verwerking...

Voor de directie

Behoud het overzicht...

Voor leerkrachten en begeleiders

Eenvoudig, via het web...

Voor ouders

Alle info bij de hand...

Voor de systeembeheerder

Houd de touwtjes in handen...

Voor de externe medewerkers

Volg de leerling met actuele info...