Handleidingen

 

 
Sorteer volgens onderwerp Laatste
wijziging

Leerlingen

Voor het doorsturen van de studiebewijzen naar Discimus moeten de waarden op de fiche van het studiebewijs correct ingevuld worden.

De juiste waarden voor elke studiebewijs vind je terug in deze Excel lijst:

WisaAdUitlegStudiebewijzen.xls (108 Kb)

 • Kalenders
 • Afwezigheidscodes
 • Kalender toekennen aan klassen
 • Ingave afwezigheden
  - Werkwijze Per Klas
  - Werkwijze Per Leerling
  - Werkwijze In Groep
  - Werkwijze In Groep Omzetten
 • Melden aanwezigheden niet-leerplichtige kleuters
 • Registers
 • Tucht
 • Consultatie afwezigheden
 • Discimus synchronisatie
 • Raadplegen aanwezigheden niet leerplichtige kleuters
 • Omzendbrieven

Wisad_Afwezigheden.docx (41 p; 2480 Kb)

Algemeen

Het is mogelijk om hulpmiddelen zoals tutorials en handleidingen toe te voegen aan een scherm.
Deze hulpmiddelen kunnen zowel algemeen als per scherm geraadpleegd worden.
Deze hulpmiddelen kunnen niet alleen door WISA beheerd en toegevoegd worden, maar ook door gebruikers (met de juiste rechten).

De handleiding bevat volgende onderdelen:

 • How to's beheren
 • How to's gebruiken

How-To-Handleiding.docx

Schoolware

LET OP: Dit is een betalende optie.

Voor meer informatie : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Stappen voor het opzetten van het prikbord in schoolware
 • Hoe moet je werken met prikbord
  • Uitleg schermen
  • Uitleg functies
  • Uitleg verschillen in schermen

Prikbord.docx

Leerlingen

De handleiding bevat volgende onderdelen:

 • Instellen van de fotomap
 • Klassikaal foto's toekennen
 • Periodiek foto's toekennen
 • Controleren van de foto's
 • Individueel foto's toekennen

Fotos toekennen.docx

Personeel

Deze handleiding geeft een kort overzicht van de nieuwe werkwijze om personeels- en enkele leerlingzendingen (middelen en stages) vanuit Wisa te zenden aan WebEdison.

Personeel WebEdison.docx

Algemeen

 • Terminologie
 • Voorbereidend werk
 • Configuratie in wisa
 • Algemene werking
 • Diddit synchronisatie beheer

Diddit.pdf

Schoolware

LET OP: Dit is een betalende optie.

Voor meer informatie : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WebVCLB.docx

Facturatie

 • Van start gaan
  • Mail instellingen op SMTP
  • Kenmerk facturatie detailboek
  • Formulierontwerp van het type arf
  • Kenmerk op leerlingfiche
  • Mailingadressen koppelen aan vader/moeder/voogd
  • E-mailadres vader / moeder / voogd
  • Email ontvanger aanduiden
 • Mailen van facturen
  • Aanmaak facturen vanuit leveringen
  • Vanuit scherm afdruk - mailen facturen

Electronische facturen.docx

Leerlingen

 • Praktisch
 • Controle
 • Overzicht communicatie met departement
 • Raadplegingen

Discimus gebruiker.docx

Import/export

Werkwijze om gegevens uit Wisa te exporteren naar PDF.

ExportenPDF.docx

Leerlingen

  - Voorbereiden schoolstructuur
  - Leerlingen in klas plaatsen
  - Toekennen stamboeknummers
  - Voorbereidend werk in functie van Schoolware voor leerkrachten

Begin schooljaar Basis.docx

 • Deze handleiding bespreekt de inschrijfwizard van de module leerlingen.

Inschrijfwizard.docx

Hieronder kun je de handleiding voor het toekennen van de studiebewijzen voor het basisonderwijs downloaden:

Toekennen studiebewijzen Basis.docx

Algemeen

E-mailen
 • Configuratie
 • Types
 • E-mailen
 • Afdruk e-mailen
SMS'en
 • Configuratie
 • SMS'en
Selecties

E-mail_en_SMS_in_Wisa.docx

LET OP: Dit is een betalende optie.

Voor meer informatie : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Voorbereidend werk
 • Configuratie in Wisa
 • Groepen
 • Gebruikers
 • Contactpersonen
 • Powershell
 • Logboeken
 • FAQ

Office365.pdf

Cursisten

Hieronder kun je de handleiding VWO downloaden:

Handleiding VWO

Telling

 • Op wie heeft de zending betrekking
 • Wanneer moet de zending verstuurd worden
 • Welke stages moeten gemeld worden
 • Welke velden moeten verplicht ingevuld zijn
 • Hoe kan ik de gegevens ingeven voor de zending
 • Ingave van bedrijven
 • Ingave van de stages
 • Hoe de zending aanmaken

Zending_Stages.pdf

Import/export

Werkwijze om de leerlinggegevens te exporteren voor Bingel.

Bingel Gegevens Exporteren.pdf

Werkwijze om de Bingel export query toe te voegen aan de databank. Dit moet eenmalig gebeuren door de databankbeheerder.

Bingel Query Toevoegen.pdf

Personeel

 • Steekkaart
 • Dienstverband
 • Opdrachten
 • Dienstonderbreking
 • Vervangingsopdrachten
 • Edison
 • Papieren administratie
 • Personeelsbeleid
 • Onkosten

Personeel.pdf

Leerlingvolgsysteem

 • Leergebieden en Leerdomeinen
 • Rapportperiodes
 • Profielen en gebruikers
 • Koppelen leerlingen aan personeelsleden
 • Leerlinggroepen
 • Toetsen
 • Leergebied resultaten
 • Rapportcommentaar
 • Afdrukken

Toetsen.pdf

Facturatie

 • Inleiding
 • Leveringen
 • Facturen/creditnota's
 • Betalingen
 • Opvraging
 • Afdruk
 • Extra

FacturatieVerwerking.pdf (78 p; 1518 Kb)

 • Organisatie
  • Voorkeuren
  • Hoofdgroepen
  • Personeelsgroepen
  • Doelgroepen
  • Detailboeken
 • Basisgegevens
  • Rubrieken
  • Artikelen
  • Analytisch
  • Rekeningperiodes
  • Teksten
  • Mandaten Europese Domiciliëringen

FacturatieOrganisatieBasisgegevens.pdf (33 p; 921 Kb)

Leerlingen

 • Inschrijvingen
 • Loopbanen
 • Overzichten
 • In- en uitschrijven
 • Stamboeknummering
 • Steekkaart
 • Leerlingen in klas plaatsen
 • Stamboek en tellingen
 • Hulpprogramma's

Wisad_Leerlingen.pdf (16 p; 409 Kb)

Rapporten

 • Periodemodel
 • Vakkenmodel
 • Puntenmodel
 • Rapportformulieren
 • Afdrukmodel
 • Tekortenmodel
 • Puntenmodel toekennen aan klas
 • Vaktitularis instellen
 • Ingave punten
 • Afdrukken
 • Consultatie
 • Hulpschermen

Rapporten.pdf

  Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers die reeds voldoende vertrouwd zijn met de Wisa-rapportenmodule en een beknopte beschrijving wensen van het gebruik van wegingmodellen.

Rapporten_Wegingmodellen.pdf (9p)

Leerlingen

 • Voorbereidend werk
 • Inschrijven van leerlingen in het register
 • Bekijken van registers

InschrijvingsregisterSO.pdf

 • Voorbereidend werk
 • Inschrijven van leerlingen in het register
 • Bekijken van registers

InschrijvingsregisterBO.pdf

Facturatie

 • Voorbereidend werk
 • Migratie Dom'80
 • Europese domiciliëringsopdrachten

Europese_domicilieringen.pdf

Schoolware

 • Configuratie website
  • Instellingen in wisa
   • Profielen aanmaken
   • Gebruikers
   • Klassen toewijzen
  • Instellingen in website
   • Wisa administratie in web
   • Wachtwoord beheerder
   • Server configuratie

  Handleiding Configuratie website
 • Installatie webserver
  • Installatie Firebird
  • Installatie Apache
  • Installatie Wisa Webserver
  • Installatie Schoolware module

  Installatie_webserver.pdf (1,9Mb, 20blz.)
 • Website voor leerkrachten (Afwezigheden)
  • Algemene termen en iconen
  • Inloggen
  • Ingave per leerling per klas
  • Consultatie registers
  • Ingave per lesuur

  Handleiding Website voor leerkrachten.pdf
 • Cursisten

  Hieronder kun je de handleiding met de nieuwe VWO structuur downloaden:

  Handleiding VWO

  Leerlingen

  • Algemeen
  • Praktisch departement
  • Instellingen buiten WISA
  • Instellingen binnen WISA

  Handleiding_Discimus_beheerder.pdf (14 p; 795 Kb)

  Algemeen

  • Opbouw van de schermen
  • Invoegen, verwijderen, bewerken en opslaan
  • Verplichte en niet-verplichte velden
  • Keuzelijsten en Lookupschermen
  • Andere invoervelden
  • Overzichtsscherm
  • Statusbalk
  • Samenstelling roosters
  • Velden toevoegen aan het overzicht
  • Sorteermogelijkheid
  • Zoekoperator
  • Navigatiebalken
  • Filters
  • Sneltoetsen
  • Standaardlijst
  • Voorkeurinstellingen
  • Keuze type school
  • Werkdatum
  • Kleurgebruik
  • Voorkeurinstellingen venster
  • Afdrukken
  • Zoeken
  • Schoolstructuur

  Wisad_Algemeen.pdf (24 p; 354 Kb)

  Werkwijze voor het installeren van Wis@d op een pc:

  • Voorbereidend werk
  • Downloaden
  • Rechten instellen
  • Internet connectie
  • Installatie procedure
   - Wis@d
   - Formuliergenerator
  • Connecteren met andere server of connecties toevoegen
  • Voorkeurinstellingen

  InstallatieWisad.pdf

  Formulieren

  Hieronder kun je de handleiding om een formulier aan je scherm te koppelen downloaden:

  FormulierKoppelen.pdf

  Wis@d de mogelijkheid om gebruik te maken van formulierkasten. De bedoeling is om op eenvoudige wijze formulieren te verspreiden onder de Wis@d clients. Specifek gemaakte formulieren (.arf -files) moeten niet meer naar elke gebruiker in uw school doorgemaild worden. Je kan je zelfgemaakte formulier in de 'gemeenschappelijke kast' plaatsen, waar de gebruiker ze eenvoudig uit kan ophalen.

  Formulierkasten.pdf

  Leerlingen

  Hieronder kun je de handleiding opzet en aanmaken busvervoer raadplegen:

  Busvervoer.pdf

  Schoolstructuur

  Hieronder kun je de handleiding voor het werken met een virtuele instelling downloaden:

  Virtuele_instelling.pdf

  Leerlingen

  Specifieke manier van werken voor Leerlingen die vandaag in het tweede jaar van een graad zitten en vorig jaar zijn overgegaan naar het hoger leerjaar volgens het systeem dat op individuele basis geen formele beslissing werd genomen over deze leerling en hij MET tekorten toch mocht overgaan naar het tweede leerjaar.

  Op onderstaande link kan je een document downloaden.
  http://ftp.wisa.be/fetchfile.php?ID=1297
  Gebruikersnaam en paswoord mag je leeglaten.

  Algemeen

  Opstart werken met foto's:
  • Fotomap locatie
  • Foto's klassikaal toekennen
  • Foto's inlzen via E-ID kaart
  • Foto's raadplegen
  • Foto's worden niet getoond
  Gebruik maken van fotokasten:
  • Op eenvoudige wijze leerlingfotos te verspreiden onder de Wisa clients.
  • Foto's in de 'gemeenschappelijke kast' plaatsen, waar de gebruiker ze uit kan ophalen.

  Fotos.pdf

  Formulieren

  • Een afdruk maken
  • Formulierlocatie
  • Prioriteitenschema voor formulieren
  • Aanpassen/ creëren van formulieren
  • Distributie van formulieren
  • Eigen versie van bestaand formulier
  • Formulieren koppelen aan een scherm
  • Formulieren toevoegen aan de formulierenbibliotheek
  • Export van gegevens naar PDF
  • Export van gegevens naar Word
  • Export van gegevens naar Excel

  Afdrukbeheer.pdf

  Import/export

  Werkwijze om gegevens uit Wisa te exporteren naar Excel.

  ExportExcel.pdf

  Werkwijze om gegevens uit Wisa samen te voegen met een Word document.

  ExportWord.pdf

  Algemeen

  Hieronder vind je de handleiding voor de opzet en het gebruik van kaartlezers binnen Wisa om hiermee afwezigheden en leveringen te registreren:

  Kaartlezer.pdf
  Hieronder kun je de handleiding voor proxy support downloaden:

  ProxySupport.pdf

  DKO

  In deze handleiding wordt er een overzicht gegeven van de taken die de administrator moet uitvoeren.

  DKOBeheerders.pdf
  Op de website voor DKO kan je via het overzicht van de leerlingen de details van een evaluatiefiche van een leerling raadplegen en aanpassen:

  WebDKO.pdf

  Formulieren

  Hieronder kun je de handleiding om gegevens af te drukken downloaden:

  AfdrukGegevens.pdf

  Import/export

  Hieronder kun je de handleiding voor de Wisa API Service downloaden:

  WISA_API_Service.pdf

  Personeel

  Op de website voor leerkrachten kun je terecht voor ingave van rapporten en aanwezigheden:
  • Rapporten: voor de ingave van punten, commentaar, downloaden puntenboekje en attitudes leerlingen.
  • Aanwezigheden: voor de ingave van telaatkomers, aan- en afwezigheden.
  WebLeerkrachten.pdf

  Schoolstructuur

  Hieronder kun je de handleiding leerling jaaroverdracht downloaden:

  Leerlingjaaroverdracht.pdf

  Schoolware

  • Persoonsgegevens met o.a. fiche, adressen, gezin en zorgfiche.
  • Klasgegevens met o.a. klas, vakken/leerkrachten, lessenrooster en kalender.
  • Opvolging met o.a. rapporten, rekeningen, afwezigheden, interventies/begeleidingen.
  • Historiek met o.a. andere klassen in huidige school en gegevens over andere scholen.
  WebOuders.pdf

  Facturatie

  Hieronder kun je de handleiding voor het werken met voorschotfacturen downloaden:
  • Rekeningperiode
  • Voorschotfacturen
  • Artikelen ingeven
  • Stand van zaken
  • Eindfactuur
  • De afrekening

  Voorschotfacturen.pdf

  DKO

  • Modellen
  • Toekennen evaluatiefiches
  • Mijn evaluatiefiches
  • Personeel met evaluatiefiches
  • Afdrukken evaluatiefiches per personeelslid
  • Toekennen evaluatiefiches volgens ingericht vak
  • Punten evaluatiefiches overbrengen naar cursus
  • Niet afgewerkte fiches
  • Afdrukken rapporten
  • DKO evaluaties bij overzicht leerlingen
  • Evaluatiefiches
  • Detail evaluatiefiches
  • DKO examenlijsten
  • voorbereidende werken
  • Deliberatie
  DKO Evaluatie

  EDT

  Hieronder kun je onze EDT handleiding downloaden:

  EDT 8 Boek A
  EDT 8 Boek B
  EDT 8 Boek C

  Rapporten

  • Installatie
  • Synchronisatie met leerlingen in Wis@d
  • Leerlingmodule
  • Toetsenmodule
  • Configuratie

  Puntenboekje.pdf

  Leerlingvolgsysteem

  • Inleiding
  • Definiëren van de rollen
  • Definiëren van de begeleidingstypes en subtype
  • Aanmaken van gebruikers binnen het leerlingvolgsysteem
  • Koppelen van leerlingen aan de gebruikers
  • Beheer van interventies en begeleidingen

  OpzettenLeerlingvolgsysteem.pdf

  • Eigen interventies en begeleidingen
  • Mijn leerlingen
  • Mijn leerlingen per instelling
  • Mijn leerlingen per zorgfiche
  • Interventies ingeven per klas
  • Interventie ingeven voor een leerling waarbij geen rol voor jou toegekend is

  Wisad_Leerlingvolgsysteem.pdf

  Rapporten

  • Synchronisatie met Wis@d
  • Databank Setup

  Puntenboekjebeheerder.pdf

  Cursisten

  • Inleiding
  • Voorbereidende werken
   • Klas
   • Klaseenheden
   • Eenheden
   • Afwezigheidscodes
   • Vakantiedagen
   • Curriculum van de cursist
  • Ingave afwezigheden
  • Afdrukken

  OSPEducatiefVerlof.pdf

  DKO

  • Schoolstructuur
   • Organisatie m.b.t. het departement
   • Interne organisatie
   • Hulpschermen
  • Leerlingenadministratie
   • In- en uitschrijvingen
   • Opvolging betalingen
   • Opvolging lesmomenten/klassen
   • Aanmaken en afdrukken van aanwezigheidslijsten
   Puntenadministratie
   • Algemeen principe
   • Instellen maximum van de te behalen punten
   • Ingave punten
   • Toekennen studiebewijzen
   • Proces verbaal van de eindproeven
  • Evaluatie
   • Modellen
   • Toekennen evaluatiefiches
   • Mijn evaluatiefiches
   • Personeel met evaluatiefiches
   • Afdrukken evaluatiefiches per personeelslid
   • Toekennen evaluatiefiches volgens ingericht vak
   • Punten evaluatiefiches overbrengen naar cursus
   • Niet afgewerkte fiches
   • Afdrukken rapporten
   • DKO evaluaties bij overzicht leerlingen
   • Evaluatiefiches
   • Detail evaluatiefiches
   • DKO examenlijsten
   • voorbereidende werken
   • Deliberatie
  • Electronische communicatie overheid
   • Controle financierbaarheid
   • Aanmaken van de telling
   • Opzoeken eerder verstuurde tellingen
  • Toeters en bellen
   • Leerlinggroep samenstellen
   • Exporteren van gegevens
   • SMS versturen van leerlingen
   • E-mail versturen van leerlingen
   • Afdrukken van lijsten / etiketten

  DKO.pdf

  Telling

  Via onderstaande locatie kan je de handleiding downloaden voor het aanmaken van de zending van de middelen. Laat gebruikersnaam en wachtwoord leeg.

  Zending_middelen.pdf

  De lijst met mogelijk door te sturen combinaties kan je hier downloaden.

  Schoolstructuur

  • Klassen en klasgroepen van het vorige schooljaar overbrengen naar het volgende schooljaar
  • Om dit bestand te downloaden heb je geen wachtwoord nodig (laat gebruikersnaam en wachtwoord leeg).

  KlasJaarOverdracht.pdf

  Facturatie

  • De handleiding met de werkwijze m.b.t. het fiscaal attest kan je downloaden via onderstaande link:

  FiscaalAttest.pdf

  Formulieren

  • Werkomgeving
  • Objecten en eigenschappen
  • Gegevensbeheer
  • Standaard functies en variabelen
  • Afdrukvoorbeeld
  • Procedure
  • Eigen programmeercode

  Fastreport.pdf

  Import/export

  Handleiding en voorbeeldcode voor het gebruik van de API.

  api.rar (428 Kb)

  Personeel

  De lesverdeling is een overzicht van hoe de uren besteed worden in de school. De lesverdeling simulatie is een hulpprogramma dat het mogelijk maakt om de verdeling van de uren op te bouwen m.b.t. de start van een nieuw schooljaar. Vanuit deze lesverdeling kan men op elk moment statistieken opvragen en deze vergelijken met het urenpakket waarover men beschikt.

  Wisad_Lesverdelingen.pdf

  Algemeen

  • Organisatie en installatie
  • Updates uitvoeren
  • Gebruikers en profielen
  • Filters
  • Configuratiebestanden

  Wisad_Systeembeheer.pdf