Wis@dclient/server schooladministratie

Actuele info in verband met de update

Deze handleiding geeft je een kort overzicht van de werkwijze om studiebewijzen toe te kennen aan leerlingen in duale richtingen.

Studiebewijzen duaal leren (1 147 Kb)

 • Toekennen studiebewijzen basisonderwijs
  - Voorbereidend werk
  - Toekennen en afdrukken van de studiebewijzen
  - Opnieuw afdrukken van reeds toegekende studiebewijzen
  - Verwijderen van reeds toegekende studiebewijzen
  - Bijkomende info afdruk getuigschrift basisonderwijs
  - Studiebewijzen versturen naar Discimus
 • Uitschrijven schoolverlaters

Einde_schooljaar_basisonderwijs.pdf (24 p; 806 Kb)

 • Voorbereidend werk
 • Vooraf toekennen en afdrukken van te behalen studiebewijzen
 • Klassenraden verwerken
 • Discimus communicatie studiebewijzen
 • Uitschrijven schoolverlaters
 • Inschrijvingen vooraf
 • Voorbereiden schoolstructuur
 • Leerlingen in klas plaatsen
 • Aanmaken stamboeknummers
 • Toekennen klasnummers
 • Voorbereiden ingave afwezigheden
 • Voorbereidingen Schoolware

Begin_Einde_SchooljaarSecundair.pdf (80p; 2300 Kb)

Tot en met schooljaar 2015 was er geen uitwisseling over de getuigschriften basisonderwijs tussen de scholen en Discimus.

Vanaf schooljaar 2016 is het echter verplicht om deze informatie te versturen naar Discimus.

DiscimusStudiebewijzen_Basisonderwijs.pdf (9p; 388 Kb)

Tot en met schooljaar 2015 diende de uitwisseling van de studiebewijzen officieel nog met een Edison zending te gebeuren.

Vanaf schooljaar 2016 kan deze uitwisseling enkel nog via Discimus.

Belangrijke wijziging vanaf Wisad versie 5.1.0 in dit kader, is de koppeling van de studiebewijzen aan een Discimuscode, de werkwijze om clausuleringen toe te voegen bij een B-attest en het feit dat je niet meer klassikaal een B-attest kan toekennen.

De handleiding bevat volgende onderdelen:

 • Voorbereidend werk
 • Clausuleringen B-attest
 • Communicatie met Discimus

DiscimusStudiebewijzen.pdf (20p; 870 Kb)

Het departement heeft nieuwe codes vrijgegeven die je moet gebruiken voor de zending van de middelen.
Beheer je zelf de server dan moet je met een script de nieuwe middelen toevoegen aan je databank.

Dit script hoef je maar één keer uit te voeren. Dus als de systeembeheerder dit doet is het onmiddellijk voor alle scholen bruikbaar.
Indien je de Wisa serverinfrastructuur gebruikt, hebben wij het script al voor jou uitgevoerd.

Je gaat als volgt te werk:

 • Download het bestand Middelen2016.wsf...
 • Bewaar het bestand op de harde schijf. Zorg ervoor dat het pad geen spaties bevat.
 • Ga nu in Wis@d naar Extra - Onderhoud server - SQL Script uitvoeren.
  Indien je geen toegang hebt tot dit scherm, contacteer dan je Wisa-beheerder.
 • Selecteer het net gedownloade bestand en klik op Uitvoeren.

U kan versie 11 van Teamviewer downloaden.
Dit is enkel nodig als de helpdesk dit vraagt.

Actuele documentatie

Updates

Download de meest recente versie van de Wisa Client en de Wisa Server...

Wijzigingen

Een gedetailleerde inhoud van de huidige en vorige updates...

Actuele info

Informatie die op dit ogenblik voor jou interessant kan zijn...