Einde schooljaar 2023-2024

Basisonderwijs

Stappenplan voor einde van het schooljaar:

 1. Studiebewijzen toekennen en afdrukken: handleiding toekennen studiebewijzen
 2. Studiebewijzen versturen naar discimus (vanaf 20/06/2024): handleiding discimus studiebewijzen 
 3. Uitschrijven schoolverlaters: hoofdstuk 3 in handleiding einde schooljaar basis

Optionele stappen naar begin schooljaar:

 1. Voorbereiden schoolstructuur (klassen/contactpersonen): hoofdstuk 2 in handleiding begin schooljaar basis
 2. Eventueel al overzetten van leerlingen: hoofdstuk 3 in handleiding begin schooljaar basis
Bingel-synchronisatie
De synchronisatie blijft dit schooljaar doorlopen tot 31/07/2024 naar Bingel. Dus aanpassingen van (huidig schooljaar) gegevens en loopbanen van leerlingen blijven up-to-date tijdens de vakantie. Vanaf 01/08/2024 worden de gegevens van volgend schooljaar doorgestuurd.
 
Discimus-synchronisatie
Controleer op het einde van schooljaar ook nog of alle synchronisaties van discimus in orde zijn. Je kan dit best controleren door te gaan naar Leerlingen – Discimus – Synchronisatie -> overloop de controles voor “Geregistreerd persoon”, “Inschrijving”, “Loopbaan – Inschrijving adm”, “GOK-Leerlingkenmerken” en “Afwezigheden” (Periode=”Volledig schooljaar”). Je kiest telkens voor “Ophalen”, indien er geen fouten zijn blijft het scherm leeg. Bij fouten wordt de leerling(en) getoond die een fout heeft. Je mag altijd eens proberen om deze opnieuw te versturen door te klikken op de knop “Opnieuw versturen”.
 
Aantal halve dagen aanwezigheid kleuters
In de formulierenbibliotheek staat er een formulier ter beschikking om het aantal halve dagen aanwezig van de kleuters op te halen. Dit formulier gaat een aantal berekeningen doen met aantal dagen in de school, aantal vakantiedagen, aantal afwezigheden om het aantal halve dagen aanwezigheid te kennen.
 
Voor je het formulier gaat opstarten, kan je best ook (éénmalig) de afwezigheden verzamelen. Dit doe je via Leerlingen – Afwezigheden – Verzamelen. Je kiest bovenaan uw instelling en vink alle maanden aan. Je klikt op de knop “Verzamelen” en uw cursor zal blijven draaien tot Wisa klaar is hiermee (er komt geen melding wanneer deze klaar is).

Om het formulier af te drukken, ga je naar de bibliotheek en kies daar voor de (standaard) categorie “LEERLINGEN” -> “afwezigheden”. Je zoekt daar het formulier met de code “AANWNLK” (Aantal aanwezigheden kleuters op werkdatum).

Daarnaast heb je ook een raadpleging die je kan opvragen bij Discimus om te weten of het aantal halve dagen overeenkomt. Via Leerlingen – Discimus – Nieuwe raadpleging kies je voor uw instelling en bevraging “Aanwezigheden kleuters”. Je kiest daar voor één of meerdere klassen en ook voor één of meerdere leerlingen waarvoor dit moet opgevraagd worden. Klik daarna voor “Raadpleeg Discimus” om deze call in de wachtrij te zetten bij discimus. Na enkele minuten wachten kan je het resultaat opvragen via Leerlingen – Discimus – Overzicht raadplegingen.

Secundair onderwijs

Stappenplan voor einde van het schooljaar:

 1. Studiebewijzen toekennen en afdrukken: hoofdstuk 1 in handleiding begin/einde schooljaar secundair
 2. Studiebewijzen versturen naar discimus (vanaf 20/06/2024): handleiding discimus studiebewijzen
 3. Uitschrijven schoolverlaters: hoofdstuk 2 in handleiding begin/einde schooljaar secundair

Optionele stappen voor begin schooljaar:

 1. Voorbereiden schoolstructuur (klassen/contactpersonen: hoofdstuk 3.2 in handleiding begin/einde schooljaar secundair
 2. Eventueel al overzetten van leerlingen: hoofdstuk 3.3 in handleiding begin/einde schooljaar secundair

Discimus-synchronisatie

Controleer op het einde van schooljaar ook nog of alle synchronisaties van Discimus in orde zijn. Je kan dit best controleren door te gaan naar Leerlingen – Discimus – Synchronisatie -> overloop de controles voor “Geregistreerd persoon”, “Inschrijving”, “Loopbaan – Inschrijving adm” en “Afwezigheden” (Periode=”Volledig schooljaar”). Je kiest telkens voor “Ophalen”, indien er geen fouten zijn blijft het scherm leeg. Bij fouten wordt de leerling(en) getoond die een fout heeft. Je mag altijd eens proberen om deze opnieuw te versturen door te klikken op de knop “Opnieuw versturen”.

Zaken die gewijzigd zijn tov vorig schooljaar: 

 • Lay-out van verschillende studiebewijzen: klik zeker eens bij Hulpmiddelen op de knop “Bijwerken formulieren” om de recentste versie van de formulieren te ontvangen.
 • Studiebewijscombinaties: we hebben bij de schermen van de studiebewijzen een knop “Toon mogelijke combinaties” toegevoegd. Hiermee wordt er een pop-up getoond welke mogelijke combinaties van studiebewijzen je kan toekennen aan een leerling voor deze adm.groep.
 • (mogelijk) nieuwe studiebewijzen: omwille van de nieuwe studiebewijscombinaties zijn er mogelijk nieuwe studiebewijzen die je moet toevoegen. Je gaat deze toevoegen via Schoolstructuur – Keuzelijsten – Studiebewijzen – Studiebewijzen. Je klikt bovenaan voor “Toevoegen” en klik op het vergrootglas bij “Standaard studiebewijzen”, daar kies je voor het gewenste (nieuwe) studiebewijs.

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp