Geen categorie

Update 6.3.1

Personeel Personeel – Steekkaarten – OpdrachtenDe opdrachten voor de personeelsleden in de leersteuncentra (HS H00) kunnen ook als TAO ingevoerd worden.De controle op de ambten waar de OOM-code 37 (bijkomende lestijden Oekraïne crisis) mag gebruikt worden is aangepast zoals vastgelegd door het departement.Bij de opdrachten kan het vak 789 (administratieve omkadering) terug zonder foutmelding leeg gemaakt…

Read article
Update 6.3.0

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen Orderadm art : Kassa : Beheer betaalterminals PS Uurverdeling Fiche PS Uurverdeling Dienstonderbrekingen Leerlingen Leerlingen – Steekkaarten – HoofdHet raadplegen van de eigen loopbaanregistraties bij Discimus verloopt nu correct wanneer de leerling meerdere inschrijvingen in de school heeft. Leerlingen – Steekkaarten –…

Read article
Update 6.2.6

Facturatie Facturatie – Extra – Export andere – Export ProAcc – Facturen boekhoudkundigHet scherm kan terug zonder foutmelding geopend worden. Personeel Personeel – Steekkaarten – OpdrachtenDe verschillende (combinatie)controles voor de opdrachten van de leersteuncentra (hoofdstructuur H00) zijn voorzien zodat deze opdrachten en de bijhorende RL1-berichten kunnen aangemaakt worden.

Read article
Update 6.2.4

Schoolstructuur Schoolstructuur – Keuzelijsten – Studiebewijzen – Standaard clausuleringenHet is nu ook mogelijk om een standaard clausulering op de finaliteit(en) te definiëren voor het vierde leerjaar. Leerlingen Personeel Personeel – Steekkaarten – Alle personeelsleden – BezoldigingenNa het ingeven van het dienstverband kunnen via de tabtoets van het toetsenbord alle velden vlot ingevoerd worden. Extra Extra…

Read article
Update 6.2.1

Nieuwigheden Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen. Schoolstructuur Leerlingen Leerlingen – Steekkaarten – GezinDe Extra info over ouders kan nu altijd zonder foutmelding bewaard worden. Leerlingen – Steekkaarten – In-uitschrijvingenDe code X (Normaal einde schooljaar of module) kan nu ook geselecteerd worden als reden van uitschrijving. Personeel Personeel…

Read article