Geen categorie

Einde schooljaar 2023-2024

Basisonderwijs Stappenplan voor einde van het schooljaar: Studiebewijzen toekennen en afdrukken: handleiding toekennen studiebewijzen Studiebewijzen versturen naar discimus (vanaf 20/06/2024): handleiding discimus studiebewijzen  Uitschrijven schoolverlaters: hoofdstuk 3 in handleiding einde schooljaar basis Optionele stappen naar begin schooljaar: Voorbereiden schoolstructuur (klassen/contactpersonen): hoofdstuk 2 in handleiding begin schooljaar basis Eventueel al overzetten van leerlingen: hoofdstuk 3 in handleiding begin…

Read article
Update 6.6.1

Nieuwigheden PersonaVoor het melden van de personeelsgegevens worden vanaf 22/04/2024 de RL’s 5, 6, 7, 9, 14 en 15 niet meer aanvaard bij Edison. Vanaf 30/04/2024 moeten deze gegevens via een andere dienst, nl. Persona, gemeld worden.In Overzicht van de wijzigingen in Wisa voor Persona kan u een uitgebreide uitleg over deze nieuwe werkwijze terugvinden.…

Read article
Update 6.4.1

Leerlingen Leerlingen – Discimus – Overzicht raadplegingBij de CLB-verslagen wordt er nu ook rekening gehouden met de nieuwe verslagtypes. Facturatie Facturatie – Extra – Export andere – Export Cevi facturen gedetailleerdEr wordt gecontroleerd of alle facturen/creditnota’s een documentdatum hebben in hetzelfde kalenderjaar.  Personeel Personeel – Steekkaarten – OpdrachtenEr kan nu ook een opdracht aangemaakt worden…

Read article
Update 6.4.0

Nieuwigheden Zending middelen voor het schooljaar 2023De codes voor het aanmaken van de Zending aanwending middelen voor het schooljaar 2023 zijn toegevoegd.Via Schoolstructuur – Edison kunnen de nodige combinaties ingevoerd worden en kan het zendingsbestand worden aangemaakt.Het aangemaakte zendingsbestand moet je dan versturen via Leerlingen – Edison – WebEdison Zendingen. Nieuwe schermen waarvoor de beheerder…

Read article
Update 6.3.2

Leerlingen Leerlingen – Hulpschermen – Inschrijvingen en loopbanen – InschrijfwizardBij een inschrijving van een leerling in een Ziekenhuisschool worden in de loopbaan standaard al de correcte gegevens ingevuld voor het Type buiteng. onderwijs en de Verblijfsregeling. Leerlingen – Stages – DimonaVoor elk schooljaar kan er een Dimona-aangifte voor een leerling doorgestuurd worden. De leerling verschijnt dus…

Read article
Update 6.3.1

Personeel Personeel – Steekkaarten – OpdrachtenDe opdrachten voor de personeelsleden in de leersteuncentra (HS H00) kunnen ook als TAO ingevoerd worden.De controle op de ambten waar de OOM-code 37 (bijkomende lestijden Oekraïne crisis) mag gebruikt worden is aangepast zoals vastgelegd door het departement.Bij de opdrachten kan het vak 789 (administratieve omkadering) terug zonder foutmelding leeg gemaakt…

Read article
Update 6.3.0

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen Orderadm art : Kassa : Beheer betaalterminals PS Uurverdeling Fiche PS Uurverdeling Dienstonderbrekingen Leerlingen Leerlingen – Steekkaarten – HoofdHet raadplegen van de eigen loopbaanregistraties bij Discimus verloopt nu correct wanneer de leerling meerdere inschrijvingen in de school heeft. Leerlingen – Steekkaarten –…

Read article
Update 6.2.6

Facturatie Facturatie – Extra – Export andere – Export ProAcc – Facturen boekhoudkundigHet scherm kan terug zonder foutmelding geopend worden. Personeel Personeel – Steekkaarten – OpdrachtenDe verschillende (combinatie)controles voor de opdrachten van de leersteuncentra (hoofdstructuur H00) zijn voorzien zodat deze opdrachten en de bijhorende RL1-berichten kunnen aangemaakt worden.

Read article