Stefaan Vandermeulen

Update 6.6.2

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen. PS Steekkaart Contactpersoon voor VWO klassen Leerlingen Leerlingen – Discimus – Geweigerde inschrijvingenHet probleem van de verkeerde wachtrijplaats is opgelost. Om de reeds aangemaakte wachtrijplaatsen correct bij Discimus te krijgen moet je de volgende stappen uitvoeren:– Klik op de knop (Her)maak registers…

Read article
Update 6.6.1

Nieuwigheden PersonaVoor het melden van de personeelsgegevens worden vanaf 22/04/2024 de RL’s 5, 6, 7, 9, 14 en 15 niet meer aanvaard bij Edison. Vanaf 30/04/2024 moeten deze gegevens via een andere dienst, nl. Persona, gemeld worden.In Overzicht van de wijzigingen in Wisa voor Persona kan u een uitgebreide uitleg over deze nieuwe werkwijze terugvinden.…

Read article
Update 6.5.2

Facturatie Facturatie – Afdruk – Fiscaal attest opvangHet probleem bij het afdrukken van de fiscale attesten en het aanmaken van het Belcotaxbestand voor leerlingen met negatieve leveringen is opgelost.Er wordt gecontroleerd dat het Belcotaxbestand een xml-extensie heeft. Personeel Personeel – Steekkaart – OpdrachtenVoor de ambten 324 (beleidsondersteuner ba) en 325 (beleidsondersteuner ma) kunnen opdrachten aangemaakt…

Read article
Update 6.5.0

Nieuwe schermen waarvoor de beheerder eventueel bijkomende rechten aan de gebruikers moet toekennen. PS Document Wizard per scholengemeenschap VWO: Cursist Davinci Plaatsingen Schoolstructuur Schoolstructuur – Instellingen – FicheDe afbeelding van het logo (in het tabblad Extra – Logo) en de stempel (in het tabblad Extra – Stempel) van de instelling kan opgeladen worden in de…

Read article
Update 6.4.1

Leerlingen Leerlingen – Discimus – Overzicht raadplegingBij de CLB-verslagen wordt er nu ook rekening gehouden met de nieuwe verslagtypes. Facturatie Facturatie – Extra – Export andere – Export Cevi facturen gedetailleerdEr wordt gecontroleerd of alle facturen/creditnota’s een documentdatum hebben in hetzelfde kalenderjaar.  Personeel Personeel – Steekkaarten – OpdrachtenEr kan nu ook een opdracht aangemaakt worden…

Read article
Update 6.4.0

Nieuwigheden Zending middelen voor het schooljaar 2023De codes voor het aanmaken van de Zending aanwending middelen voor het schooljaar 2023 zijn toegevoegd.Via Schoolstructuur – Edison kunnen de nodige combinaties ingevoerd worden en kan het zendingsbestand worden aangemaakt.Het aangemaakte zendingsbestand moet je dan versturen via Leerlingen – Edison – WebEdison Zendingen. Nieuwe schermen waarvoor de beheerder…

Read article
Update 6.3.2

Leerlingen Leerlingen – Hulpschermen – Inschrijvingen en loopbanen – InschrijfwizardBij een inschrijving van een leerling in een Ziekenhuisschool worden in de loopbaan standaard al de correcte gegevens ingevuld voor het Type buiteng. onderwijs en de Verblijfsregeling. Leerlingen – Stages – DimonaVoor elk schooljaar kan er een Dimona-aangifte voor een leerling doorgestuurd worden. De leerling verschijnt dus…

Read article
Update 6.3.1

Personeel Personeel – Steekkaarten – OpdrachtenDe opdrachten voor de personeelsleden in de leersteuncentra (HS H00) kunnen ook als TAO ingevoerd worden.De controle op de ambten waar de OOM-code 37 (bijkomende lestijden Oekraïne crisis) mag gebruikt worden is aangepast zoals vastgelegd door het departement.Bij de opdrachten kan het vak 789 (administratieve omkadering) terug zonder foutmelding leeg gemaakt…

Read article