Peter

LL Steekkaart Hoofd

Velden op dit scherm Functies op dit scherm Gerelateerde handleidingen Veelgestelde vragen Terug naar boven Welke velden kan je vinden het op het scherm? Nr Dit is het intern nummer van de leerling in de databank. Deze waarde kan niet aangepast worden. Naam Deze bevat de achternaam van de leerling Voornaam Deze bevat de voornaam…

Read article
Foutmelding bij toevoegen van “Extra info over ouders”

Probleem: Je vult bij “Gezin” in het groot veld “extra info over ouder” nieuwe informatie in. Bij het bewaren van deze tekst krijgt u onderstaande foutmelding. (Voorlopige) Oplossing: Je kiest in het menu (links) voor “Memo”. Bovenaan kies je voor “Invoegen” om een nieuwe memo toe te voegen. Bij de invulvelden onderaan vul je de…

Read article