De totaaloplossing voor je school

Administratie, boekhouding, digitaal schoolplatform,
Office 365: alles werkt naadloos samen.

Leerlingadministratie

Administratie van de personalia, afwezigheden en punten van je leerlingen.

Personeelsadministratie

Het beheren van de opdrachten, dienstonderbrekingen en bijhorende documenten van je personeelsleden.

Digitaal
Schoolplatform

Schoolware integreert administratie en financiën samen met communicatieve en educatieve functionaliteiten voor personeelsleden, leerlingen en ouders, dit zowel in website als in appversie.

Facturatie

Van het aanmaken van leerlingenrekeningen tot het opvolgen van betalingen in de boekhouding. Ouders kunnen betalen via een handige betaalknop en schoolrekeningen opvolgen via Schoolware.

Beleid

Insights is ons antwoord op de nood aan een datagestuurd schoolbeleid. Insights analyseert en rapporteert de beschikbare gegevens op een dynamische manier, zodat deze optimaal benut kunnen worden bij het voeren van een aangepast beleid.

Microsoft 365

Creëer en synchroniseer O365 gebruikers, O365 groepen en Microsoft Teams. Eindgebruikers kunnen in al onze toepassingen single sign-on via multi factor authenticatie aanmelden met hun O365 account.

Lessenrooster

EDT lessenroosters automatiseert het opstellen van de lessenroosters in de scholen.

Stages

Quickstage is een applicatie voor het online beheer van stages bestaande uit drie grote luiken: het administratief gedeelte, de dagdagelijkse opvolging en de beoordeling.

Digitaal tekenen

Vereenvoudig het handtekenen van documenten door deze digitaal aan te bieden en te handtekenen met de Handtekenmap van de Vlaamse Overheid. De digitale workflow garandeert gebruiksgemak en tijdsbesparing.